vrijdag 30 december 2011

Een dagje vogelen aan de Brouwersdam


Afgelopen woensdag, 28 december, ben ik met http://www.fotografiewimvanheteren.blogspot.com/ een dag naar Zeeland geweest om te gaan vogelen en vogels te fotograferen. Als beginnende vogelfotografen hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met het leren kennen van onze lens. We hebben dan ook niet gezocht naar zeldzame soorten, maar ons toegelegd op het fotograferen van de soorten die we tegenkwamen. Eén van onze ontmoetingen was die met de buizerd hierboven. De foto hierboven is een bewerkte foto en ik wil daarover iets laten zien.
Tijdens onze tocht zag ik op een afstandje de buizerd op een paal zitten. Op geruime afstand deden we onze raampjes open en ik liet de auto uitrollen in de richting van de buizerd. Half hangend over de lege stoel naast mij nam ik snel een aantal foto's. De buizerd vloog daarna snel weg. De beste foto qua houding en scherpte was deze.


Thuis heb ik de foto bijgesneden, de kleuren wat aangepast en de foto verscherpt. Het resultaat is hieronder te zien.


Op deze pagina: http://vroegevogels.vara.nl/Foto-detail.462.0.html?&tx_varavvgallery_pi1%5Buid%5D=74958&cHash=d8308e655114f34b2d9c343f69947ef8 kreeg ik als commentaar dat het prikkeldraad eerder storend was dan dat het wat toevoegt en dat het verstandig was het weg te klonen. Dat heb ik gedaan en het resultaat is de foto bovenaan deze pagina.

We hebben een fijne dag met elkaar gehad en alle foto's van dit weblog zijn in de omgeving van de Brouwersdam genomen.

Het is altijd leuk om naar de zeehonden te kijken vanaf de Brouwersdam. Er zwemmen er altijd wel een paar bij de uitlaat. Er zwommen zo'n vijf exemplaren rond en we hebben een poosje het gedrag bekeken en wat foto's gemaakt. Het is jammer dat je niet wat dichterbij kan komen, wellicht was de compositie van onderstaande foto dan wat beter geweest.


Zoals op bovenstaande foto te zien is, was het licht zeer slecht om te fotograferen. We hadden lage sluitertijden en dat is bij vogelfotografie niet echt handig. Ik heb de iso-waarde op 400 gezet, hoger durfde ik niet in verband met de ruis op de foto's die dan zou ontstaan.

Op de Brouwersdam liepen ook aardig wat steltlopertjes rond. Ze waren goed te benaderen en dat gaf de mogelijkheid tot het maken van leuke foto's.


Op bovenstaande foto is een steenloper in winterkleed te zien. Het standpunt had beter gekund, maar ik had geen zin om in de viezigheid te gaan liggen met mijn jas. Een volgende keer zal ik mijn regenpak meenemen zodat ik dan foto's kan maken vanuit een liggende positie.


Een andere soort die er rondliep, was de drieteenstrandloper. Ook een soort die zich goed laat benaderen. Een volgende keer hoop ik deze soort dus plat op de buik te fotograferen.


Aan de binnenzijde van de Brouwersdam hebben we van vrij dichtbij een middelste zaagbek kunnen fotograferen. De kop is helaas niet zo mooi groen, maar het gebrek aan voldoende licht is daarvan de oorzaak.


Er zwommen ook een aantal dodaarzen rond. Ik heb er vele foto's van gemaakt, maar deze foto vind ik qua dynamiek wel wat hebben.


Aan het einde van de dag hebben we nog gekeken of we de velduilen, die bij de plompe toren zouden verblijven, te zien zouden krijgen. Helaas is ons dat niet gelukt. We zagen wel een ijsvogel en wat reewild.


Helemaal aan het einde van de middag hebben we nog geprobeerd om een vrouwtje blauwe kiekendief vast te leggen. Vanwege het weinige licht een lastig karwei, maar van deze foto was nog wat te maken.


Al met al hebben we ons prima vermaakt. Hopelijk hebben we een volgende keer nog wat zonniger weer. Verder nemen we dan absoluut oude kleding mee!

dinsdag 27 december 2011

Zilverreigers en brandganzen op 24 december


Op 24 december ben ik maar eens een middagje wezen vogelen in polder Bleskensgraaf. Op die middag vielen me de grote aantallen brandganzen op. Een week eerder was er nauwelijks een brandgans te bespeuren en deze zaterdag zaten er naar mijn inschatting zo'n vijfduizend exemplaren, verdeeld over enkele groepen. Om de één of andere reden waren de ganzen onrustig daardoor kon ik volop vliegende vogels fotograferen. Onderstaande foto en de foto hierboven zijn vanuit de hand genomen.


Op de foto hieronder is te zien hoe de dieren aan hetdrinken zijn uit een greppel. Het is een schouwspel waar ik heel lang naar kan zitten kijken.


Vermoedelijk betrof het hier vogels die op doortrek waren naar de Zeeuwse delta. De dieren verplaatsten zich regelmatig door het gebied.


Aan de rand van deze groepen zwierven een paar grote zilverreigers rond. Eén van de dieren kwam tot enkele tientallen meters van mijn auto en liet zich goed fotograferen.
Het is dan altijd leuk om actiefoto's proberen te maken. Op de foto hieronder is een roepend exemplaar te zien.


Er was voor het eerst sinds dagen ook een blauwe lucht te zien. Zo'n witte reiger steekt altijd weer mooi af tegen een dergelijke lucht vind ik.


Bij de Donkse Laagte aangekomen zag ik een gaai die de polder wilde overvliegen, maar steeds weer terugvloog naar de boom waar hij in zat. Na een paar pogingen werd de oversteek toch gewaagd. Zou het een doortrekkende vogel zijn geweest?Aan het einde van de middag kon ik een aalscholver van heel dichtbij fotograferen. het dier trok zich niets aan van mijn auto en zwom op enkele meters afstand voorbij. Het licht was niet optimaal, maar het levert toch altijd weer leuke plaatjes op.


woensdag 21 december 2011

Genieten van de laatste vuurdoornbessen


De laatste weken zijn de merels druk bezig geweest om de bessen van de vuurdoorn in onze tuin op te eten. Soms waren er wel vier tot vijf vogels in onze tuin aanwezig. Een gedrag dat je niet zo vaak bij merels ziet overigens. Meestal hebben merels een strak afgebakend teritorium waarin ze geen mededingers dulden. Verder vond ik het wel opvallend dat de merels zo laat in het seizoen pas naar de vuurdoorns omkeken. Blijkbaar was het normale voedsel wat schaars geworden en waren ze overgestapt op ander voer.


Beide foto's zijn vanaf statief genomen vanuit onze woonkamer. De lens die ik daarbij heb gebruikt is een Canon 300mm F4.0 IS met een 1.4x convertor van Soligor. Ik heb erg moeten wennen aan deze combinatie. In het begin waren mijn foto's overbelicht en ik kwam er maar niet achter wat de reden zou kunnen zijn. Na wat navragen om diverse internetfora, kreeg ik de tip om eerst de convertor op de camera te schroeven en daarna pas de lens. Deze tip bleek te werken!

Deze lens is ook zeer geschikt om vogels in de vlucht te fotograferen. Zelfs met een convertor is de autofocus nog steeds snel. Eerlijk gezegd heb ik amper iets gemerkt van enige vertraging door de convertor. wel zijn de foto's iets minder scherp als je ze op 100% bekijkt, maar de kwaliteit is nog steeds zeer acceptabel.


Bovenstaande foto, van een overvliegende buizerd, heb ik vanuit onze achtertuin genomen. De foto is vanuit de hand gemaakt.


Ook deze stormmeeuw is vanachter mijn woning gefotografeerd. Eveneens vanuit de losse hand.


Als je verder van huis gaat kom je weer andere vogels tegen zoals deze krakeenden. Op de foto is goed het verschil tussen mannetje (links) en vrouwtje te zien.


Aalscholvers zijn ook mooie dieren om in vlucht vast te leggen. Op de foto hieronder zijn een jong dier, met witte buik, en een oudere vogel te zien.Op de foto hierboven is al een begin van de witte broedvlek te zien. Het voorjaar is nog ver weg, maar aalscholvers zijn in januari en februari vaak al in broedkleed.

Het is ook goed mogelijk om vogels vanuit de auto te fotograferen. Alhoewel het veel voordelen heeft, denk ik niet dat ik dit heel vaak ga doen. Mijn persoonlijke mening is dat het minder natuurbeleving geeft en bovendien is het nog slecht voor het milieu ook.

Hieronder een buizerd die ik vanuit de auto heb gefotografeerd.


De torenvalk hieronder is laat op de middag vanuit de auto gefotografeerd. Ik kon tot op een meter of vijf de vogel benaderen.


Ook is het soms mogelijk al lopend een vogel vast te leggen. De blauwe reiger hieronder is in het Alblasserbos tijdens een wandeling gefotografeerd. Ik heb daarbij een éépootstatief gebruikt.maandag 21 november 2011

Mistdruppels, een wereld apart


Mistdruppels zijn van dichtbij prachtig om te zien, een uitdaging voor elke macrofotograaf. De afgelopen dagen was het zeer mistig in Nederland en Ik heb deze gelegenheid benut om met mijn macrolens mistdruppels te fotograferen.  Ik hoefde niet ver te gaan, op het speelpleintje achter mijn huis waren er spinnenwebben en mistdruppels genoeg. Alle foto's zijn met statief genomen. De kleurinstellingen heb ik steeds weer aangepast om een zo mooi mogelijk resultaat te krijgen. Op de foto hierboven, staan op de achtergrond een paar rozen. Het beeld bevat verder twee spinnenwebben die min of meer over elkaar hingen. Ik heb de lens scherp gesteld op het achterste spinnenweb, zodat de grote druppels goed te zien zien.


De foto hierboven laat het hart van een spinnenweb zien. Het was al wat uit elkaar gevallen, maar de compositie vind ik nog zeer zeker de moeite waard.


Hetzelfde spinnenweb als de tweede foto, ziet er gedraaid en met een andere kleurinstelling weer heel anders uit.


Deze foto heeft door het scherpteverloop een zekere dieptewerking.


De foto hierboven heeft een mooie achtergrondkleur.


De laatse foto betreft hetzelfde spinnenweb als de eerste foto van dit blog. Door een andere kleurinstelling en uitsnede ontstaat een totaal ander beeld.

zaterdag 19 november 2011

Vogels op een zonnige herfstdag

Vandaag heb ik me toegelegd op vogelfotografie. De zon scheen volop en het was rustig weer, goede omstandigheden om mijn 300mm-lens beter te leren kennen. In polder Molenaarsgraaf trof ik een groep kok- en stormmeeuwen die voedsel aan het zoeken waren op een pas gegierd weiland. Er vlogen enkele tientallen meeuwen, een goede gelegenheid om foto's te maken. Ik heb de meeste foto's vanuit de auto genomen, die ik gebruikte als schuilhut. Op de foto hierboven zijn twee kokmeeuwen te zien. De zwarte poten werden veroorzaakt door de gier die op de poten zat. Op de foto hieronder is dat nog beter te zien.

De laag mest was enkele centimeters diep, de poten verdwenen er helemaal inzoals op de foto hieronder goed te zien is.

Aan de snavelkleur van de vogel hierboven is te zien dat het om een jonge vogel gaat. Volwassen vogels hebben een rode snavel.
Hets is ook leuk om vliegbeelden te maken. Je ziet dan altijd weer dingen die je normaal gesproken in het veld niet ziet. Het vraagt wel om snel handelen van de fotograaf. De camera stel ik meestal in op al servo. In deze modus volgt de autofocus een bepaald punt van het beeld en blijft daarop automatisch scherpstellen.

Na een tijdje verschenen er een paar reigers ten tonele. Eén van de reigers ving een kikker en werd gelijk belaagd door een andere reiger.
De achtervolgende reiger kwam uiteindelijk zo dichtbij, dat er een kort gevecht ontstond.

Aangetrokken door de aanwezigheid van de andere reigers kwam er nog een vierde exemplaar aangevlogen.
Maar er waren er ook die zich afzijdig hielden en hun eigen plan trokken.

Na verloop van tijd ben ik verder gereden met de auto. Op een zandhoop zag ik een buizerd zitten.
Aan het einde van de middag zag ik in polder Bleskensgraaf grote groepen ganzen zitten Het is altijd weer leuk om een groep ganzen te bekijken. Ganzen kennen een hecht sociaal leven. Het is goed te zien hoe de vogels in familiegroepjes rondtrekken. Regelmatig kwamer er nieuwe ganzen aangevlogen, zoals dit groepje kolganzen.

Behalve ganzen waren er ook groepjes smienten. Hieronder een foto van twee mannetjes, met gele bles, en een vrouwtje.

zaterdag 12 november 2011

Vogels fotograferen bij Kinderdijk


Vanmiddag heb ik maar eens mijn nieuwe telelens uitgeprobeerd. Ik had er niet zulke hoge verwachtingen van, aan mijn macrolens heb ik wel drie maanden moeten wennen, maar de resultaten vielen me niet tegen. Op bovenstaande foto een kokmeeuw in winterkleed. Het is niet eenvoudig om vliegende vogels te fotograferen. Het vraagt een goed reactievermogen en een lens die snel focust. Ik heb de camera hier op servo ingesteld om een continue scherpstelling te verkrijgen.


De opnamen zijn niet zo goed te croppen als bij macro-opnamen. Op de foto hierboven zijn twee stormmeeuwen te zien. De foto is gecropt. Wel heb ik de meeste opnamen vanuit de losse hand kunnen nemen. Door de goede beeldstabilisatie is het niet nodig om bij normaal daglicht een statief te gebruiken.


Bij de afwatering van Kinderdijk zwemmen altijd wel wat aalscholvers rond. Het zijn schuwe dieren, maar als ze vliegen komen ze wel wat dichterbij.


Terwijl ik bezig was, vertrok Sinterklaas ineens vanaf Kinderdijk richting Alblasserdam.


Op een betonnen muurtje rusten regelmatig kokmeeuwen. Het viel me op hoe gemakkelijk ze te benaderen waren. Waarschijnlijk zijn ze aan mensen gewend.


Bij de aanlegsteiger van de molens zwommen wat meerkoeten rond. ook deze dieren waren vanaf zeer nabij te fotograferen. Alhoewel ze bij mijn weten geen brood lusten, leek het wel of ze van de aanwezige toeristen gewend waren eten te krijgen. Voor een vogelfotograaf een ideale gelegenheid om deze dieren mooi vast te kunnen leggen.


Een portret maken is ook altijd leuk.