zaterdag 22 juni 2013

Vogels in de late lente

Visdief

De afgelopen weken was het wel wat warmer, maar er waren toch ook nog koude perioden. De vogels gingen echter onverstoorbaar door met hun activiteiten.

De visdieven bijvoorbeeld vlogen af en aan met voedsel voor hun jongen.

Pimpelmees
Ook de pimpelmezen waren druk het het voeren van jongen. In onze eigen tuin vlogen er maar liefst acht jongen uit.

Pimpelmees

Zoals bij de meeste vogelsoorten ruimen de oudervogels de ontlasting van de jongen op. Hierboven vliegt een pimpelmees met een 'luier" weg.

Eind mei begin juni hadden de grutto's jongen. De meeste nesten kwamen wel uit, maar de jongen het gered hebben, is twijfelachtig. Op het moment dat de jongen rondliepen en nog niet vliegvlug waren, werd er volop gemaaid.

Grutto

Grutto

Grutto
Ook andere vogels hadden jongen. Er waren begin juni op veel plekken jonge mezen te horen. In het Alblasserbos zag ik een groepje jonge staartmezen.

Jonge staartmees

De nesten van de knobbelzwanen kwamen in die periode uit. Het viel me op dat veel broedparen maar één jong hadden. Dit exemplaar zwom in de sloot achter ons huis.

Jonge knobbelzwaan

De jongen van de grauwe ganzen waren al bijna volwassen.

Grauwe gans met jongen

Andere vogels begonnen met een tweede broedpoging zoals blijkt uit deze foto van vechtende meerkoeten.

Meerkoeten

Bij de zwaluwen kwamen de eerste eieren uit. Overal in de polder kon je gierzwaluwen ontmoeten.

Gierzwaluw

Gierzwaluw

Witte kwikstaarten hadden begin juni hun eerste jongen. Bij elk bruggetje zag je wel een paartje rondlopen.


Witte kwikstaart

Witte kwikstaart

Blauwe reigers speurden de sloten af op zoek naar voedsel.

Blauwe reiger

Er waren niet alleen blauwe reigers maar ook purperreigers in de polders aanwezig.

Purperreiger

Ondanks het koude en regenachtige weer was er genoeg te zien in onze polders.