vrijdag 24 augustus 2012

Natuur in de Algarve (5)

Hagedissen en Libellen rond de quinta

 
Kameleon (chamaeleo chamaeleon)
 
Een wel heel bijzondere verschijning bij onze quinta was de kameleon. Eerlijk gezegd hadden we het niet verwacht, maar op een middag liep er een exemplaar over ons terras. Ik heb toen gauw mijn camera gepakt en snel een paar foto's gemaakt.
 
Kameleon (chamaeleo chamaeleon)
 
Kameleon (chamaeleo chamaeleon)
 
Nadat het dier ons terras was afgelopen en in een boom was geklommen, verdween het al gauw uit het zicht door de goede camouflage. Ik verloor het dier even uit het oog en heb het daarna niet meer terug gevonden.
 
Muurgekko (Tarentola mauritanica)
 
Een andere hagedissensoort die we rond onze quinta zagen, is de muurgekko. Tamelijk schuwe dieren, die zich lastig lieten benaderen. Ze waren heel algemeen en er wordt wel gezegd dat elk huis zijn eigen gekko heeft. Op de bovenste foto is goed te zien dat het dier al een keer zich bedreigd heeft gevoeld. De staart heeft namelijk niet meer zijn oorspronkelijke kleur. Als ze in het nauw worden gebracht laten ze, net als andere hagedissoorten hun staart los, om op die manier verwarring te zaaien en te kunnen ontsnappen.
 
 
Muurgekko (Tarentola mauritanica)

 
Alhoewel er geen water te vinden was rond de quinta heb ik toch een libellensoort gezien. Het was de zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii). De eerste exemplaren doken op in de eerste week van augustus.
 
Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii)
 
Ze zijn te herkennen aan de blauwe onderkant van de ogen. De vrouwtjes zijn geel, de mannetjes hebben veel rood op de onderdelen. Tijdens de heetste delen van de dag staken de dieren hun achterlijf in de richting van de zon om zo weinig mogelijk licht te ontvangen. (Zie foto's hieronder)
 
Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii)
 
Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii)
 
Bovenstaande foto's zijn vanaf éénpootstatief genomen. De foto's zijn van hetzelfde dier, alleen heb ik het vanaf twee verschillende kanten gefotografeerd. Op die manier krijg je twee verschillende achtergronden. Iets wat ik vaker doe als de libel het mij toestaat. op die manier kan ik kiezen welke van de twee ik het mooiste vind.
 
Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii)
 
Ik heb ook de libellen vlak voor zonsondergang gefotografeerd. Je krijgt daardoor een heel andere sfeer op de foto. Het was wel lastig om de foto's goed scherp te krijgen, want ik had sluitertijden van 1/100 seconde of minder. Gelukkig had ik mijn éénpootstatief bij me. Ook de beeldstabilisatie van de lens was een belangrijke factor om de foto's scherp te krijgen.
 
Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii)
 
Een andere libellensoort die ik in de Algarve heb gezien, was de Purperlibel (Trithemis annulata). De libel kwam niet bij de quinta voor, ik heb hem gezien in het Parque Ambiental de Vilamoura. Ik had deze soort nog nooit gezien en was er erg blij hem te zien. De foto is genomen op het warmst van de dag met erg hard licht.

Purperlibel (Trithemis annulata)

Een niet zo mooie foto hieronder, maar wel goed genoeg om wat soortkenmerken te laten zien.

Purperlibel (Trithemis annulata)
 
Alle foto's op deze pagina zijn genomen met een 300mm-lens van Canon. De lens stelt scherp vanaf 1,5 meter en daardoor is het mogelijk om er macro-opnamen mee te maken.

Met dit artikel sluit ik mijn reeks over de natuur in de Algarve af. De Algarve is een gebied  voor ons Nederlanders dat heel veel natuurschoon te bieden heeft. Er zijn veel soorten te zien die hier in Nederland niet of nauwelijks voorkomen. Echt een streek voor natuurliefhebbers.

We hadden ons onderkomen in  Quinta Corcunda, een uitstekend verblijf met een hartelijke gastheer en gastvrouw. Kortom een echte aanrader!

 


maandag 20 augustus 2012

Natuur in de Algarve (4)

Vogels rond de Quinta


Hop (Upupa epops)

We verbleven tijdens onze vakantie op een tot een appartementencomplex verbouwde quinta. Een quinta is een Portugese boerderij. De quinta lag in de omgeving van Moncarapacho. Rond de quinta heb ik aardig wat soorten aangetroffen. Er waren ook een stuk of vijf nieuwe soorten voor mij. Twee keer heb ik een hop waargenomen. Het dier vloog recht op mij af en vervolgde zijn weg over de quinta. Diezelfde middag trof ik, waarschijnlijk hetzelfde dier, aan in de bosjes op het terrein achter ons verblijf. Vermoedelijk komt de soort er algemeen voor, maar in de maand juli houden deze vogels zich erg stil en ze hebben zo'n goede schutkleur dat ze nauwelijks te ontdekken zijn.

 

Bijeneter  (Merops apiaster)

Bijeneter (Merops apiaster)


De bijeneter kwam algemeen voor in deze omgeving. Er vlogen regelmatig groepjes over onze vakantiewoning. Het was een hele toer om ze te fotograferen. De dieren zijn net zo wendbaar als zwaluwen en verdwijnen voor je het weet uit je zoeker.

Roodkopklauwier (Lanius senator)

Roodkopklauwier (Lanius senator)

Elke dag heb ik wel de roodkopklauwier waargenomen. Waarschijnlijk had de soort daar gebroed want ik heb ook juveniele exemplaren gezien. Het waren schuwe dieren die zich niet makkelijk lieten benaderen. Mijn indruk is dat de soort daar algemeen voorkomt.


Graszanger (Cisticola juncidis)


Graszanger (Cisticola juncidis)

De graszanger hebben we tijdens onze vakantie niet gehoord. Het broedseizoen was al afgelopen en de vogels waren heel stil. Toch waren ze wel aanwezig. Tijdens een ochtendwandeling landde er één vlakbij in een struik en kon ik het dier fotograferen. In ons land komt deze soort alleen maar voor in tijden van zachte winters. Al enkele dagen strenge vorst zijn voldoende om deze soort het veld te laten ruimen.

Kleine zwartkop (Sylvia melanocephala)

De kleine zwartkop was zeer algemeen rond onze quinta. Elk bomengroepje had wel zijn eigen vogel. als je eenmaal het roepje kende, hoorde je de vogel overal.Blauwe ekster (Cyanopica cyanus)

Blauwe ekster (Cyanopica cyanus)

De blauwe ekster is een soort die alleen maar op het Iberisch schiereiland voorkomt en in China. Ik had niet verwacht deze soort zo makkelijk te vinden. Maar dat viel enorm mee. De soort kwam algemeen voor. De dieren trekken in groepjes rond en zijn door hun luidruchtig gedrag niet moeilijk te vinden.


Vale gierzwaluw (Apus pallidus)

Vale gierzwaluw (Apus pallidus)

Vale gierzwaluw (Apus pallidus)

De vale gierzwaluw is een soort die zeer sterk op onze gierzwaluw lijkt. In het veld viel het verschil me in het begin totaal niet op. Ik kwam er eigenlijk bij toeval achter met deze soort te maken te hebben. Toen ik een keer op de latop mijn foto's van gierzwaluwen bestudeerde, ontdekte ik dat ik vale gierzwaluwen had gefotografeerd in plaats van gewone gierzwaluwen. De vale gierzwaluw heeft een lichtere kop en een "geschubd"verenpak aan de onderkant. Maar zoals ik al schreef: "In het veld is het lastig te zien".

Steenuil (Athene noctua)

Elke nacht hoorden we de steenuilen roepen in de buurt van onze vakantiewoning. De soort had in de omgeving gebroed. We telden twee oudervogels en vier jongen. Vooral de eerste nacht moesten we erg wennen aan het geluid en hield het ons uit onze slaap.


Slangenarend (Circaetus gallicus)

Er waren weinig roofvogels te zien. De enige roofvogel die we gezien hebben was een slangenarend die af en toe overzeilde.


Zwarte spreeuw (Sturnus unicolor)

De zwarte spreeuw is ook echt een typische soort van het Iberisch schiereiland. Helaas hebben we er maar één keer een exemplaar gezien op vrij grote afstand. Gelukkig kon ik er wel een "bewijsplaatje van" maken.

Een soort die ook heel algemeen was, was de roodstuitzwaluw. Helaas is het me niet gelukt om deze soort vast te leggen. Wie weet, iets voor een andere keer?


Huismus (Passer domesticus)

Huismussen waren zeer algemeen. Het was altijd een leuk gezicht om deze dieren bezig te zien.


Turkse tortel(Streptopelia decaocto)

De turkse tortel komt algemeen voor in de Algarve.

Al met al hebben we toch heel leuke soorten in de omgeving van de quinta kunnen waarnemen tijdens onze vakantie. En wie interesse heeft gekregen in het vakantieverblijf moet maar eens klikken op de volgende link: Quinta Corcunda Rob en Marga, de eigenaren van deze quinta zijn hartelijke mensen die je graag zullen ontvangen.


vrijdag 17 augustus 2012

Natuur in de Algarve (3)

Purperkoeten  (Porphyrio porphyrio)


De purperkoet was één van de soorten die ik graag wilde zien tijdens onze vakantie aan de Algarve. Tijdens een bezoek aan het Parque Ambiental de Vilamoura troffen we een tweetal dieren van deze soort aan. In het begin dacht ik een waterhoen te horen, maar toen ik in de richting van het geluid keek, zag ik een purperkoet. Al gauw dook er een tweede exemplaar op. We hebben de vogels zo'n twintig minuten kunnen bekijken, toen verdwenen ze in het riet. De purperkoet komt in Europa alleen voor in Spanje, Portugal en Sardinië. Het is een standvogel. De vogel lijkt op een waterhoen, maar is veel groter. De vogel heeft een mooie purperen gloed over zich heen. De soort is wel zo'n 48 cm hoog. Onderstaande beelden spreken voor zich.


zaterdag 11 augustus 2012

Natuur in de Algarve (2)

Vogels van de Zoutpannen


Eén van de meest opvallende en ook één van de algemeenste vogelsoorten in de zoutpannen is de steltkluut  (Himantopus himantopus). Het is een mooie, sierlijke vogel die je in Nederland ook wel kunt zien. In Nederland is het een schaarse vogel, in Zuid-Europa komt hij in zijn biotoop algemeen voor.


Ik heb eens een halve ochtend in de omgeving van Tavira rustig naar deze dieren zitten kijken. Soms vlogen ze op als er mensen door het gebied liepen, ze vlogen dan luid roepend rond. Voor zover ik kon nagaan, was er geen sprake van een broedgeval.


Behalve deze steltlopers waren er ook nog andere soorten. De steltlopertrek was al weer begonnen en er liepen dan ook soorten uit het hoge noorden rond zoals bijvoorbeeld de krombekstrandloper (Calidris ferruginea).


Op bovenstaande foto is goed te zien dat de vogel aan het ruien was van zomer- naar winterkleed. Er liepen ook bonte strandlopers (Calidris Alpina) rond. De meeste van deze vogels liepen alleen rond.


De kleine strandloper (Calidris minuta) bevond zich ook onder de trekvogels.


Sommige steltlopers heb ik alleen maar in de vlucht kunnen fotograferen, bijvoorbeeld deze regenwulp (Numenius phaeopus).


Grutto's (Limosa limosa, misschien wel Nederlandse exemplaren), waren in redelijke aantallen aanwezig.
Een strandplevier (Charadrius alexandrinus) heb ik slechts één keer gezien bij Tavira.


Er waren ook meeuwen- en sternensoorten aanwezig zoals adouin's meeuwen (Ichthyaetus audouinii). Eén van de meeuwen is geringd, helaas was de ring op de foto niet af te lezen.


Kleine mantelmeeuwen (Larus fuscus) waren volop ter plaatse.


Evenals de geelpootmeeuwen (Larus michahellis).


Lepelaars (Platalea leucorodia), misschien wel Nederlandse, vlogen tussen de zoutpannen heen en weer.


Kleine zilverreigers (Egretta garzetta) visten in de lagunes die grensden aan het gebied van de zoutpannen.In het gebied was één zangvogel opvallend aanwezig en dat was de kuifleeuwerik (Galerida cristata).Kortom de zoutpannen zijn in de maand juli een goed gebied om vogels te bekijken.