zaterdag 16 juni 2012

Jonge watervogels in de sloot

Waterhoen Gallinula chloropus)

De laatste weken hebben de eenden, meerkoeten, zwanen en waterhoentjes jongen gekregen. Onze tuin grenst aan een sloot en we zagen hier regelmatig vogels met hun jongen langszwemmen. Het is altijd mooi om te zien hoe de oudervogels voor hun kleintjes zorgen.


Waterhoen Gallinula chloropus)


Het is niet zo heel moeilijk om de dieren te fotograferen. Ze zijn aan mensen gewend en als je stil blijft zitten, kun je rustig meekijken en foto's maken.


Waterhoen Gallinula chloropus)

Als er een ander dier of mens te dichbij komt, laat de oudervogel door dreigen of  door luid roepen merken, dat hij of zij er niet van gediend is.

Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Zo af en toe komt er een paartje knobbelzwaan met hun kroost langs. Aan de ene kant heel mooi om te zien, aan de andere kant ook wel weer een beetje bedreigend. Als je te dichtbij komt, zwemt het mannetje dreigend op je af en blijft je net zo lang aanstaren tot je wat achteruit gaat.

Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Als de hele familie langsgezwommen is en op veilige afstand, wordt het weer toegestaan om er een foto van te maken.

Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Een paar weken terug werd mijn aandacht getrokken door een hoop lawaai in de sloot. Een moedereend verdedigde haar jongen tegen een andere, nogal opdringerige eend. Met veel gespetter maakte ze duidelijk dat de indringer weg moest wezen.

Wilde eend  (Anas platyrhynchos)


Wilde eend  (Anas platyrhynchos)

Het valt goed te begrijpen dat de moedereend zo fel is. Er sneuvelen namelijk nogal wat jonge dieren in de magen van reigers, ratten, snoeken en andere rovers. Alhoewel ik het al heel veel gezien heb, blijft het altijd weer een schattig gezicht om deze dieren met hun jongen te zien.Wilde eend  (Anas platyrhynchos)

Ik heb een hele poos zitten kijken naar de jonge eendjes en er een heleboel foto's van gemaakt. Hieronder één van de vele foto's. Heel leuk om te zien is dat één van de eendjes de andere kant opkijkt.


Jongen van de wilde eend  (Anas platyrhynchos)