maandag 17 augustus 2015

Jonge grutto's in de polder


Alhoewel het niet zo goed gaat met de grutto's, waren er het afgelopen jaar toch nog jonge grutto's te vinden in de polder. Ik had het geluk er nog een tweetal aan te treffen in een gebied bij mij in de buurt. Een bevriende collega nam mij mee op een vaartocht door de polder, onderweg kwamen we op een perceel dat al gemaaid werd, deze dieren tegen.


De foto's die ik gemaakt heb in dit blog zijn bijna allemaal vanuit de boot genomen.De oudervogels waren zeer alert en alarmeerden bij het minste of geringste.
En als dat niet genoeg hielp, probeerden ze met duikvluchten de indringers te verjagen.


Ze waren niet de enige bewoners van het weiland. Er waren ook scholeksters


en hazen.
Op de achtergrond reed de maaimachine af een aan en zorgde er voor dat de vogels naar een nog niet gemaaid perceel verdwenen. Laten we hopen dat de jonge grutto's volwassen zijn geworden.

dinsdag 5 mei 2015

Vogels fotograferen in de Zouweboezem

Snor

In het voorjaar is de Zouweboezem een ideale plek om vogels te fotograferen. De dieren zijn aan mensen gewend en laten zich goed benaderen. Verder zijn er veel soorten op een redelijk klein gebied waar te nemen.
Een leuke soort is bijvoorbeeld de snor. Een soort van de Rode Lijst.

Een soort die ook kenmerkend is voor het gebied is de blauwborst. Afgelopen zaterdag telde ik minstens zeven territoria.

Blauwborst
Blauwborst

De bruine kiekendief is een soort die elk jaar met enkele paren broedt.Op de foto's hieronder is een mannetje te zien.

Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief


De purperreiger komt ook in grote aantallen in het gebied voor. In de Zouweboezem bevindt zich de grootste kolonie van Zuid-Holland.

Purperreiger

Ook dit jaar broedt er weer een paartje steltkluten in het gebied. Bijzonder, want het is een zeldzame soort voor onze streken.

Steltkluut
Een zeer algemene vogel in de Zouweboezem is de rietzanger. Elk jaar zijn er wel een paar individuen die zich makkelijk laten benaderen. Deze vogel kon ik tot op een paar meter afstand fotograferen.

Rietzanger

Tot slot nog een paar foto's van wat andere soorten.

Krakeend

Nijlgans

Fuut


De Zouweboezem is een mooi gebied. Er valt veel te genieten van de natuur en voor natuurfotografen is het aantrekkelijk om er een daagje rond te lopen.

maandag 16 februari 2015

IJsvogel in Nieuw-Lekkerland


IJsvogel

Afgelopen week was het mogelijk om vlak bij mijn huis een ijsvogel te fotograferen. De sloten waren bevroren en het dier moest daarom vissen bij de enkele wakken die nog open waren. Ik wist dat de vogel regelmatig daar langskwam en ben toen ik uit mijn werk kwam een poosje blijven wachten. En ik had geluk!

De sloten zijn nu weer ijsvrij en het dier wordt nu veel minder gezien. Gelukkig heb ik een paar foto's kunnen maken als herinnering.

Aan de volledig zwarte snavel is te zien dat het hier om een mannetje gaat. Hopelijk krijg ik nog de kans om het dier bij het volle zonlicht te fotograferen.


IJsvogel

zaterdag 10 januari 2015

Hoogtepunten van 2014

Boerenzwaluw voert jongen

Op deze regenachtige dag heb ik terug gekeken naar de foto's die ik het afgelopen jaar heb gemaakt.
Het was lastig kiezen, maar uiteindelijk zijn het de foto's die ik hier in dit artikel plaats geworden.

Bovenstaande foto heb ik op 4 juli genomen. De dieren lieten zich goed benaderen en het was mogelijk om een goede positie te kiezen voor het maken van een fotoserie. De achtergrond van deze foto werd gevormd door het groot kroosvaren.

Oranjetipje en klein geaderd witje met dauw

Deze foto maakte ik op 12 april. De zon was nog maar net op en het had gedauwd. De foto is met behulp van mijn macrolens genomen.  Zuke opnamen zijn alleen mogelijk vanaf statief en een draadontspanner. Beiden heb ik hier dan ook gebruikt.

Staartmees

De opname van deze staartmees is genomen bij het Streeknatuurcentrum in Papendrecht. Ik heb een poosje bij een plek waar wat vetbollen hingen gezeten en mijn kans afgewacht. Na verloop van tijd kreeg ik in de gaten dat de vogels steeds op hetzelfde plekje landden en heb ik me daar toen op gericht. Belangrijk bij het maken van dergelijke opnamen is dat je rekening houdt met de achtergrond. De opname dateert van 1 februari.


Vink

De foto van deze vink dateert van 17 februari en is in een fotohut, fotohut 1,  van Han Bouwmeester genomen.

Koninginnenpage

Een opname van de afgelopen zomer, 29 juli, in de buurt van Châtillon en Diois. De foto is genomen op een regenachtige dag met behulp van een éénpootstatief. Daarbij heb ik een lens van 300 mm gebruikt.

Blauwe reiger

Deze foto had ik al in gedachten, voor dat ik hem had gemaakt. Eerlijk gezegd durfde ik er niet op te hopen van zo dichtbij een dergelijke opname te maken. Deze vogel accepteerde dat ik langdurig van dichtbij mocht toekijken naar zijn jacht. Toen ik hard gepiep hoorde aarzelde ik geen moment en kon ik onder andere deze foto maken.

Steenuil

Op de avond van 12 juni zag ik van uit mijn ooghoeken iets vreemds op een paaltje zitten. Ik ben voorzichtig met de auto terug gereden en heb deze opname gemaakt.

Vale gier

Het was altijd al een wens van me om een vale gier van dichtbij te fotograferen. Afgelopen 5 augustus is me dat gelukt. In de buurt van Saint May, Frankrijk, bevindt zich een rotspunt waar de gieren zeer dicht langs je heen zweven. De foto is gemaakt met een lens van 300 mm.

Visdief

In de meimaand hadden we zeer mooi weer. In de avonden ging ik dan vaak een rondje fietsen in de hoop iets moois te kunnen fotograferen. Tijdens één van die tochten kwam ik een visdief tegen die absoluut niet schuw was. Vanaf een afstand van 5 meter heb ik deze opname kunnen maken.

Bruine winterjuffer

Bovenstaande soort had ik nog niet eerder in mijn leven gezien. Een reden voor mij om met deze opname dit blog af te sluiten.

Hopelijk brengt het nieuwe jaar mij ook weer vele mooie momenten.