woensdag 22 mei 2013

Vlinders en libellen in een koude meimaand

Oranjetipje (man)

Tot nu toe is de meimaand een zeer koude maand. Lage temperaturen, neerslag en wind bepalen grotendeels het beeld. Toch waren er ook redelijk warme dagen, vooral aan het begin van deze maand. Op de momenten dat het weer goed was, ben ik er regelmatig op uit getrokken om vlinders en libellen te fotograferen. Alle foto's in dit artikel zijn gemaakt met mijn lens van 300 mm. De oranjetipjes stalen de show de afgelopen weken. Op de foto hierboven is een mannetje te zien dat op het punt staat om weg te vliegen. De vrouwtjes zijn veel minder kleurrijk en lijken sterk op koolwitjes. (Zie foto hieronder)

Oranjetipje (vrouw)

Dit jaar heb ik geprobeerd om de vlinders wat meer in hun omgeving te plaatsen. Dat was voor mij een nieuwe uitdaging die weer heel andere foto's opleverde. Bijvoorbeeld de foto hieronder.

Oranjetipje (man)

Tijdens één van mijn fototochten zag ik ook een mannetje dat probeerde te paren. Helaas voor hem lukte dat niet, want het vrouwtje gaf duidelijk aan dat ze niet in hem geïnteresseerd was.

Oranjetipje (links vrouw en rechts man)

Het gebeurt maar weinig dat ik oranjetipjes van bovenaf fotografeer. Toch ziet de vlinder er dan ook prachtig uit.

Oranjetipje (man)

Een soort die ik een aantal jaren niet meer heb gezien in het Alblasserbos, is het landkaartje. Ik wist wel dat ze er waren, maar ik zag ze eerlijk gezegd nooit. Dit jaar had ik geluk en zag ik verschillende exemplaren. Ik vind het oranje altijd weer mooi afsteken tegen het geel van het koolzaad.

Landkaartje (voorjaarsgeneratie)

Landkaartje (voorjaarsgeneratie)

Een vlindersoort die je vroeger nauwelijks in het Alblasserbos tegen kwam, is het bont zandoogje. Tegenwoordig is het één van de meest algemene soorten van het bos.

Bont zandoogje

Een andere zeer algemene soort van het Alblasserbos is het klein geaderd witje. De foto hieronder heb ik gemaakt toen de zon even achter de wolken verdween. De vlinders gaan dan zitten op de vegetatie en laten zich  heel goed benaderen.

Klein geaderd witje

Tijdens mijn wandelingen kwam ik ook herhaaldelijk gehakkelde aurelia's tegen.

Gehakkelde aureilia


Deze maand heb ik tot nu toe maar weinig libellen gezien. Ook door andere waarnemers zijn er nog maar weinig waargenomen.

Ik zag slechts één platbuik

Platbuik

en maar een tweetal exemplaren van de viervlek. Een leuk detail op onderstaande foto is de spin die boven de libel zit. Hopelijk wordt het weer de komende weken beter en kunnen we weer volop genieten van de vlinders en libellen in het Alblasserbos.

Viervlek


zaterdag 11 mei 2013

Vogels fotograferen in de meivakantie 2013 te Ouddorp


Visdief

Het strand bij Ouddorp bestaat niet alleen uit zand, maar er zijn ook slikkerige gedeelten die bij hoog water onderlopen. Tijdens vloed zag ik vlak aan de waterlijn visdieven jagen. Ze trokken zich weinig van mijn aanwezigheid aan. Met de zon in de rug kon ik ze naar hartenlust fotograferen.


Visdief

Tijdens laag water kwamen er ook andere sterns rusten op de slikken. Bijvoorbeeld grote sterns die op doortrek naar de Wadden waren.


Grote sterns


Grote sterns


Grote stern

Grote sterns lijken op visdieven, maar ze hebben een andere snavelkleur dan visdieven en zijn ook groter. Bovendien zijn ze veel zeldzamer dan visdieven.
Op de slikken liepen ook steltlopers zoals de drieteenstrandloper, bontbekplevier, kleine plevier, rosse grutto en kleine strandloper. Verder zwommen er bergeenden, wilde eenden en aalscholvers.


Drieteenstrandlopers


Op de Brouwersdam heb ik me bezig gehouden met het fotograferen van de steltlopers die aan de westkant van de dam voorkwamen. 

De steenloper is langs de dam een algemene vogel. Deze week heb ik ze zowel in zomer- als in winterkleed gezien.


Steenloper in winterkleed

Steenloper in zomerkleed


Steenloper in zomerkleed

Behalve steenlopers, waren er ook paarse strandlopers. Een leuke soort, minder algemeen dan de steenlopers.


Paarse strandloper


Paarse strandloper


Op de Brouwersdam liep ook een drieteenstrandloper. Onderstaande foto's heb ik op zo'n drie meter afstand genomen. 


Drieteenstrandloper


Drieteenstrandloper

Bij de inlaatsluis waren een paar zeehonden aan het zwemmen. Bij mijn weten de enige plek in Nederland waar je van zo dichtbij zeehonden kunt zien.


Zeehond