zaterdag 19 november 2011

Vogels op een zonnige herfstdag

Vandaag heb ik me toegelegd op vogelfotografie. De zon scheen volop en het was rustig weer, goede omstandigheden om mijn 300mm-lens beter te leren kennen. In polder Molenaarsgraaf trof ik een groep kok- en stormmeeuwen die voedsel aan het zoeken waren op een pas gegierd weiland. Er vlogen enkele tientallen meeuwen, een goede gelegenheid om foto's te maken. Ik heb de meeste foto's vanuit de auto genomen, die ik gebruikte als schuilhut. Op de foto hierboven zijn twee kokmeeuwen te zien. De zwarte poten werden veroorzaakt door de gier die op de poten zat. Op de foto hieronder is dat nog beter te zien.

De laag mest was enkele centimeters diep, de poten verdwenen er helemaal inzoals op de foto hieronder goed te zien is.

Aan de snavelkleur van de vogel hierboven is te zien dat het om een jonge vogel gaat. Volwassen vogels hebben een rode snavel.
Hets is ook leuk om vliegbeelden te maken. Je ziet dan altijd weer dingen die je normaal gesproken in het veld niet ziet. Het vraagt wel om snel handelen van de fotograaf. De camera stel ik meestal in op al servo. In deze modus volgt de autofocus een bepaald punt van het beeld en blijft daarop automatisch scherpstellen.

Na een tijdje verschenen er een paar reigers ten tonele. Eén van de reigers ving een kikker en werd gelijk belaagd door een andere reiger.
De achtervolgende reiger kwam uiteindelijk zo dichtbij, dat er een kort gevecht ontstond.

Aangetrokken door de aanwezigheid van de andere reigers kwam er nog een vierde exemplaar aangevlogen.
Maar er waren er ook die zich afzijdig hielden en hun eigen plan trokken.

Na verloop van tijd ben ik verder gereden met de auto. Op een zandhoop zag ik een buizerd zitten.
Aan het einde van de middag zag ik in polder Bleskensgraaf grote groepen ganzen zitten Het is altijd weer leuk om een groep ganzen te bekijken. Ganzen kennen een hecht sociaal leven. Het is goed te zien hoe de vogels in familiegroepjes rondtrekken. Regelmatig kwamer er nieuwe ganzen aangevlogen, zoals dit groepje kolganzen.

Behalve ganzen waren er ook groepjes smienten. Hieronder een foto van twee mannetjes, met gele bles, en een vrouwtje.

Geen opmerkingen: