maandag 29 april 2013

De eerste vlinders van 2013 in het Alblasserbos

Gehakkelde aurelia

Na een lange koude periode die duurde tot diep in april, kwamen op een warme lentedag de eerste dagvlinders tevoorschijn. Eén van de eerste dagvlinders die ik in het Alblasserbos kon fotograferen, was de gehakkelde aurelia. Het was een vlinder die de afgelopen winter als imago had doorgebracht. Aan de versleten randen is goed te zien dat het een vlinder is, die al rondvloog in de herfst van 2012.

Dagpauwoog
 
Dagpauwogen vlogen in de maand april in redelijke aantallen rond. Bovenstaande foto heb ik op 20 april in het Alblasserbos Papendrecht gemaakt.
 
Een andere overwinteraar die ik op 20 april tegenkwam, was de kleine vos. Bij deze vlinder is ook goed zichtbaar dat hij versleten vleugels heeft. Deze soort overwintert als imago.
 
Kleine vos

Op 20 april zag ik mijn eerste klein geaderde witje van 2013 in het Alblasserbos te Papendrecht.

Klein geaderd witje

Een week later zag ik mijn eerste oranjetipje van 2013. Ik had het geluk dat het dier rustig bleef zitten op de bloemen van het raapzaad. Onderstaande foto's heb ik gemaakt met mijn telelens van 300mm. Elk jaar is het weer een uitdaging voor me om een zo mooi mogelijke foto van deze soort te maken. Ik hoop de komende weken nog regelmatig oranjetipjes te kunnen fotograferen. Hieronder een aantal foto's die ik geslaagd vind.Het vogeljaar komt voorzichtig op gang

Grutto

Ondanks de koude start van april kwam het vogelleven toch op gang. De grutto's vlogen weer boven de polders.

Grutto

De knobbelzwanen werden onrustig.

Knobbelzwanen

En ook de pimpelmezen gingen denken aan nestelen.

Pimpelmees

Pimpelmezen

De nijlganzen vlogen in groepjes rond, die zich al snel opsplitsten in paartjes.

Nijlganzen

En halverwege de maand hadden de grauwe ganzen jongen. De lente was begonnen!Grauwe ganzen

maandag 1 april 2013

Fotografische momenten in een koude maand

Brandganzen in polder Bleskensgraaf

De maand maart was een koude maand. De hele maand waren er dagen dat er sneeuw viel en was er ijs op de sloten. Een situatie die we de laatste jaren niet meer gewend waren. Meestal kon je eind maart al op sommige dagen in de tuin zitten en vlogen half maart al de eerste vlinders rond. Begin maart was er een dag waarop er vlinders te zien waren, maar de rest van de maand was het te koud. De afgelopen maand arriveerden de eerste grutto's in de Alblasserwaardse polders, maar ze hadden moeite met het vinden van voedsel. Het was ook opvallend hoe makkelijk ze te benaderen waren. Misschien spaarden ze wel hun energie. Tijdens één van mijn tochten ontdekte ik een grutto die op een hek op de uitkijk zat. Gedrag dat je meestal pas in mei ziet als ze jongen hebben. Ik was er erg blij mee dat ik van dit moment een foto kon maken.

Grutto, polder Bleskensgraaf

Een paar honderd meter verder zag ik een buizerd op een hek zitten. Ook dit dier liet zich goed benaderen.

Buizerd, polder Bleskensgraaf

De grauwe ganzen leken zich wat minder van het winterweer aan te trekken. Half maart waren ze volop aan het baltsen.

Grauwe ganzen, Kinderdijk

De bruine kiekendieven waren half maart ook weer terug. Eind maart zag ik ze volop baltsen.

Bruine kiekendief, Kinderdijk

In de polders waren de hazen volop aan het rammelen. Het blijft een leuk gezicht om deze dieren achter elkaar aan te zien rennen.

Hazen, polder Bleskensgraaf
 
De afgelopen weken arriveerden groepjes putters in de Alblasserwaard. Met de auto ben ik naar zo'n groepje gereden en heb een foto van één van de vogels gemaakt.
 
Putter, polder Bleskensgraaf
 
De laatste twee weken van maart werden er op verschillende plekken roodborsttapuiten gezien. Voor de Alblasserwaard is dat bijzonder, want het is hier een schaarse doortrekker en onregelmatige broedvogel. Bij Kinderdijk zag ik er ook één en heb er onderstaande foto van gemaakt.
 
Roodborsttapuit, Kinderdijk
 
De watervogels hadden het moeilijk de afgelopen periode. De sloten en boezems waren regelmatig bevroren.


Meerkoet
 

Meerkoet
 

Waterhoen
 
 
 
In mijn eigen tuin zag ik een vermoedelijke witkopstaartmees. Een  noordelijke ondersoort van de staartmees. Hert blijft lastig om dit met zekerheid vast te stellen, maar naar de foto's kijkend lijkt me onderstaand exemplaar er inderdaad één.


Mogelijke witkopstaartmees


Mogelijke witkopstaartmees

Onze eigen staartmees heeft geen witte kop. Op de foto's hieronder is dat mooi te zien.


Staartmees


Staartmees

In onze tuin hadden we dagelijks mezen en een roodborstje. Het zijn leuke vogels om te fotograferen.


Pimpelmees
 
 

Roodborst
 

Roodborst
 
De komende weken zullen er weer vele trekvogels uit het zuiden arriveren. Hopelijk levert het vele mooie foto's op.