maandag 30 januari 2012

Libellen, vlinders op Gran Canaria


Paringswiel Epauletoeverlibel (Orthetrum Chrysostigma)

Behalve vogels waren er ook een paar insecten en een hagedissensoort op het eiland te zien.
Door het gebrek aan zoet water, komen er niet zo veel soorten libellen op het eiland voor. Wij hadden het geluk toch nog een libellensoort tegen te komen. Het was de epauletoeverlibel (Orthetrum Chrysostigma) een soort van voornamelijk Noord-Afrika en Zuid-Spanje We zagen deze soort op 19 december 2010 langs de boulevard van Maspalomas, en zelfs nog parend! (zie foto boven). Voor ons Nederlanders zeer bijzonder. De dieren waren aan het einde van de middag niet erg actief en vrij makkelijk te benaderen.

Je kon ze zelfs zonder bril bekijken!

Naar mijn inschatting was het daar een algemene verschijning. We zagen er een tiental exemplaren. De vrouwtjes hebben een fraaie tekening zie de foto hieronder.

Vrouwtje Epauletoeverlibel (Orthetrum Chrysostigma)

In het Palmitos Park, een dierentuin, ten westen van Maspalomas trof ik de eilandheidelibel (Sympetrum (striolatum) 'nigrifemur') aan. Ik nam daar zowel een mannetje als een vrouwtje waar. De soort is alleen bekend van Madeira, Gran Canaria en Tenerife. De soort is nauw verwant aan de duistere heidelibel (Sympetrum (striolatum) 'nigrescens') die voorkomt langs de Atlantische kust tot aan Schotland en Noorwegen. Helaas heb ik deze soort niet kunnen fotograferen.
Dat laatste lukte wel met de Monarchvlinder (Daunus plexippus) in datzelfde park. Deze soort komt sinds 1880 voor op de eilanden en is afkomst van Noord- en Midden-Amerika. Hij wordt het gehele jaar op de eilanden waargenomen. We hebben de vlinder op meerdere plekken gezien, zelfs in de tuin van ons hotel. het was lastig om er een goede foto van te maken, de vlinder is erg schuw en een goede vlieger.

Monarchvlinder (Daunus plexippus)

We hebben verder niet zo veel vlinders kunnen waarnemen. Wat koolwitjes en een niet gedetermineerd blauwtje zijn de enige soorten. Wie er meer van wil weten moet maar eens kijken op: http://www.butterfly-guide.co.uk/regions/canaries/
In het Palmitos Park zagen we ook hagedissen. Ik heb onderstaande soort maar Canarische hagedis genoemd. Bij nazoeken kwam ik er achter dat er 5 soorten op de ielanden voorkomen. Wie het weet mag het zeggen.


zaterdag 21 januari 2012

Vogels die ik gespot heb op Gran Canaria


Twee hoppen in een parkje bij Maspalomas

Van 18 december tot en met 23 december 2010 ben ik samen met mijn oudste zoon op Gran Canaria geweest. Alhoewel het geen vogelvakantie was, heb ik tussen de bedrijven door wel naar vogels gekeken en ook wel foto’s van vogels gemaakt. Dit artikel heb ik al eens eerder gepubliceerd, maar ik wil het graag ook op dit weblog geplaatst hebben.
De foto’s zijn genomen met een Panasonic FZ20. Het zijn geen topfoto’s, ze zijn meer bedoeld als illustratie bij mijn verhaal. Alle waarnemingen zullen ook worden geplaatst op observado.org.
We verbleven in hotel Aparthotel Veril Playa in Playa Del Ingles.
Het voordeel van het gebruik van deze camera is, dat het hele gebied van macro tot tele in één keer bestreken wordt. Weliswaar is de kwaliteit door de kleinere sensor niet zo goed als die van een spiegelreflex, maar zoals gezegd de flexibiliteit maakt een hoop goed.
Eilanden zijn altijd interessant door het voorkomen van zogenaamde endemen. Dat zijn soorten die in een beperkt gebied voorkomen, zoals eilanden of afgesloten berggebieden.
Zo zijn ook op de Canarische eilanden soorten te vinden die zich onafhankelijk van soorten op het continent zich in een bepaalde richting ontwikkeld hebben. Het aantal soorten op de eilanden is niet zo heel erg groot, maar het is wel zo dat je bepaalde soorten ook alleen maar op deze eilanden zult aantreffen.
De eerste soort die ik na onze aankomst waarnam was de Canarische tjiftjaf. Een heel algemene soort op Gran Canaria. Uiterlijk kon ik geen verschil zien met onze tjiftjaf, maar het geluid van deze soort was wel heel anders. Er klinkt wel zoiets als tjif-tjaf, maar het geluid is veel scheller als bij ons en doet denken aan het geluid van de Cetti’s zanger.
Verder zag ik al gauw monniksparkieten, merels en geelpootmeeuwen.
Op het strand bij ons hotel zag ik regenwulpen, drieteenstrandlopers en een kleine zilverreiger.


Kleine zilverreiger aan het strand van Playa Del Ingles


Drieteenstrandlopers op het strand van Playa Del Ingles


Drieteenstrandloper

Tijdens de wandelingen langs de boulevard naar Maspalomas, zag ik bovengenoemde soorten regelmatig. Andere soorten die daar in de loop van de vakantie bijkwamen waren de spaanse mus, putter en de kanarie. De kanaries waren vaak in groepjes te vinden en ze waren net als de andere vogels niet erg schuw. Vanaf het balkon van ons hotel zag ik ook nog een kleine zwartkop. Altijd een mooie soort om te zien.


Kanarie langs in een boom langs de boulevard bij Playa Del Ingles

De dagen daarna zijn we er ook met een huurauto op uit geweest. Tijdens onze eerste rondrit zagen we regelmatig Canarische torenvalken. Uiterlijk is er niet veel anders aan te zien dan aan onze soort, maar uit de boeken wisten we dat het toch een andere soort is.


Een hop bezig om voedsel te zoeken.

Een leuk vogelgebied is de lagune bij Maspalomas. We zagen hier meerkoeten, blauwe reiger, waterhoentjes, groenpootruiters, kleine zilverreigers, grutto. In een parkje daar in de buurt zagen we 4 hoppen en 2 palmtortels. Verder vlogen hier ook soorten als parkieten, putters en canarische tjiftjaf. Met de palmtortel was ik heel blij. Een soort die ik altijd al had willen zien. Volgens mijn informatie komt deze soort ook bijna niet op de eilanden voor dus……


Palmtortel in het parkje bij Maspalomas.

De tweede dag hebben we autotocht naar de westkust gemaakt. Ten noorden van Mogan, bij Cruz de Dionisio kwamen we bij een mooi uitzichtspunt over de zee. In de verte konden we Tenerife zien liggen. We stonden daar naar mijn inschatting op 1000 meter hoogte en loodrecht beneden ons zagen we in de diepte de oceaan. Op de rotsen en de parkeerplaats zagen we een raaf en een bertheloths pieper. Boven de zee zagen we twee barbarijse valken.


Berthelots pieperBerthelots pieper


Raaf op de parkeerplaats

In de haven van San Nicolás de Tolentino zagen we nog 4 grote sterns rondvliegen.
Een andere leuke soort die we zijn tegengekomen is de Afrikaanse pimpelmees. Een soort die veel blauwer is dan onze eigen pimpelmees. We zagen deze soort in het Palmitos park in Maspalomas.
In dit park zag ik ook nog een Canarische grote gele kwikstaart en op weg naar het park zag ik nog een zuidelijke klapekster.
Op de allerlaatste dag, op weg naar het vliegveld zagen we nog een tweetal gierzwaluwen rondvliegen. Het blijft altijd weer een leuk gezicht zo’n zomersoort op 23 december!
Uiteraard hebben we ook nog wat andere dieren gezien dan vogels, maar dat publiceer ik binnenkort wel op dit weblog.
Waargenomen soorten:
Kleine zilverreiger
Blauwe reiger
Canarische torenvalk
Barbarijse valk
Meerkoet
Waterhoen
Groenpootruiter
Grutto
Drieteenstrandloper
Regenwulp
Geelpootmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote stern
Turkse tortel
Gierzwaluw
Hop
Bertelots pieper
Canarische grote gele kwikstaart
Merel
Kleine zwartkop
Canarische tjiftjaf
Afrikaanse pimpelees
Zuidelijke klapekster
Raaf
Spaanse mus
Putter
Kanarie

zaterdag 7 januari 2012

Zon en meeuwen op de Brouwersdam


Gisteren, de dag na de storm van afgelopen donderdag, was het een goede dag om vogels te kijken op de Brouwersdam. De wind zorgde er voor dat de schaaldieren stuk werden geslagen op de dam en dat trok heel veel meeuwen aan. Er waren ook meeuwensoorten te zien die normaal gesproken wat meer op volle zee worden gezien, maar nu door de wind naar de kust werden geblazen. Ik heb gewoon een poosje ademloos gekeken naar het gedrag van de meeuwen.


Deze zilvermeeuwen, uiteraard aanwezig, waren in grote aantallen te bewonderen.


Maar ook waren er drieteenmeeuwen, zoals deze adulte vogel op de foto hieronder.


Verder vlogen er nog grote aantallen juveniele drieteenmeeuwen rond. Hieronder een aantal opnamen.


Door de harde wind waren er zelfs twee Jan van Genten vanaf de Brouwersdam te bekijken. Ze leken wel ziek of verzwakt door de storm van de afgelopen dagen.


De determinatie van jonge meeuwen is een verhaal apart. ik heb me er niet toe gezet om de meeuwen op onderstaande foto te determineren. Ik vermoed een juveniele zilver- en kleine mantelmeeuw.


Behalve meeuwen waren er ook drieteenstrandlopers te bewonderen. Er verbleef op de dam een groep van enkele tientallen van deze dieren. Ik ben op mijn knieën naar ze toegeslopen en dat leverde leuke plaatjes op.

Behalve drieteenstrandlopers, waren er ook steenlopers te bekijken. Ook deze vogels zijn relatief makkelijk te benaderen en alhoewel ik ze al veel heb gefotografeerd, blijft het leuk om te doen.