dinsdag 30 december 2014

Vogels kijken in Zeeland (2)


Watersnip

Eén van de mooiste fotohutten die ik ken, ligt bij het Zeeuwse Wissenkerke. De hut is ingegraven en dat is ook de reden waarom je op ooghoogte zit met de vogels voor de hut. Dit laatste is ideaal voor een vogelfotograaf.

Op 18 oktober ben ik er geweest en heb er genoten van de aanwezige vogels. Bovenstaande foto van een watersnip heb ik daar gemaakt.

Verder waren er ook een aantal wintertalingen in de omgeving van de hut. De dieren kwamen heel dichtbij en dat leverde mooie foto's op.


Wintertalingen


Wintertaling (man)


Wintertalingen (vrouw)


Wintertalingen (recht mannetje)

Op de laatste foto is goed te zien dat sommige mannetjes nog in de rui waren.

Behalve eerder genoemde sorten waren er ook nog een paar leuke soorten steltlopers zoals zwarte ruiter en kemphaan.


Zwarte ruiter


Kemphaan


Groepje kemphanen

Een andere plek die wel leuk is om te bezoeken is het Stinkgat op het eiland Tholen. Weliswaar sta je niet op ooghoogte met de aanwezige steltlopers, toch komen ze zo dichtbij dat er wel leuke opnamen zijn te maken. Ik was er op 29 augustus 2014. Hieronder enkele opnamen.


Rosse grutto


Rosse grutto's


Watersnippen


Twee watersnippen met rechts ook twee oeverlopers


Watersnip


Witgat


Kluut


Spreeuwen

Al met al, twee plekken waar ik komend jaar nog eens naar toe hoop te gaan.

vrijdag 26 december 2014

Vogels kijken in Zeeland (1)


Steenloper bij het licht van de ondergaande zon.

De afgelopen maanden ben ik meerdere keren in Zeeland geweest om vogels te fotograferen. Plekken die ik regelmatig heb bezocht zijn de Brouwersdam en de Oosterscheldekering. Er waren steeds wisselende omstandigheden en dat leverde ook elke keer weer andere beelden op. Hieronder een samenvatting van de dingen die ik heb gefotografeerd.


Tapuit

In de herfst kun je allerlei soorten trekvogels aantreffen op de Brouwersdam. Op 18 oktober waren er heel veel tapuiten en graspiepers te zien.


Graspieper

Het is ook leuk om goed naar de meeuwen te kijken. Soms zie je er andere soorten tussen. Bijvoorbeeld een dwergmeeuw. De vogel op de foto hieronder is een juveniel exemplaar.


Dwergmeeuw

Maar ook bij de meer algemene soorten kun je verrassende dingen ontdekken.
Onderstaande jonge zilvermeeuw had een blauwe ring met een code er op. Bij navraag bleek dat dit dier, als pul, in juli 2014 was geringd in de buurt van Oostende (België).


ZilvermeeuwJuveniele zilvermeeuw met prooi


Op de Brouwersdam kun je ook steltlopers waarnemen. Eén van de soorten die ik daar heb kunnen fotograferen is de drieteenstrandloper.


Drieteenstrandloper

Op 22 oktober zag ik daar een groep van ongeveer dertig exemplaren. Ik heb daar een poosje bij staan kijken en als je wat geduld hebt, doen zich vanzelf momenten voor waarop je leuke foto's kunt maken.


Drieteenstrandlopers in vlucht.


Drieteenstrandlopers in vlucht.

Soms heb je het geluk een exemplaar met een kleurvlag te zien. Het dier op de foto hieronder werd geringd in de buurt van de Hondsbosse Zeewering.


Drieteenstrandloper met kleurvlag.

Een soort die je veel ziet bij de Brouwersdam is de aalscholver. Een schuwe soort die zich niet makkelijk laat benaderen. Een enkele keer tref je een exemplaar aan waar je wel dichtbij kunt komen.


Aalscholver

Over een paar dagen een vervolg op dit artikel. Dan zal het gaan over twee andere gebieden in Zeeland, die ik heb bezocht.

dinsdag 23 december 2014

Tuinvogels najaar 2014


Vink (man)

Afgelopen maanden heb ik regelmatig vogels in mijn eigen tuin gefotografeerd. Op een paar meter van mijn raam heb ik een voederplank aangebracht die diverse vogelsoorten naar mijn tuin lokt.
De fotos in dit artikel zijn allemaal vanaf statief gemaakt en daarbij is door het raam gefotografeerd.


Koolmees (man)


Koolmees (vrouw)


Pimpelmees


Pimpelmees


Pimpelmees


Pimpelmees


Heggenmus


Winterkoning


Grote bonte specht


Roodborst


Roodborst

donderdag 18 december 2014

Muizenplaag in de polder

Dit jaar is er sprake van een muizenplaag in de Alblasserwaard. Veel reigerachtigen, torenvalken en uilen profiteren van dit verschijnsel.

Ik heb van deze jagers het afgelopen jaar een aantal mooie foto's kunnen maken. Hieronder een selectie.

Grote zilverreiger

KoereigerTorenvalk


Ransuil

Steenuil