zaterdag 4 februari 2017

Foto's van de maand januari


Baardmannetje (man)

Afgelopen januari was een goed maand voor mij in fotografisch opzicht. Voor het eerst kon ik baardmannetjes fotograferen. De foto hierboven is gemaakt in de Rietputten bij Vlaardingen. Het is een mannetje, goed te zien aan de baardstreep.


Baardmannetje (vrouw)

Bij het vrouwtje ontbreekt de baardstreep.


Baardmannetje (man)

In mijn eigen tuin zag ik een ijsvogel. 's Middags heb ik mijn schuiltent opgezet en kon ik het prachtige vogeltje fotograferen.


IJvogel (vrouw)

Op de Brouwersdam liep al enkele dagen een groep kanoetstrandlopers. De dieren waren niet schuw en goed te vast te leggen.


Knoetstrandloper in winterkleed

Steenlopers zijn altijd aanwezig op de Brouwersdam. Hier een opname.


Steenloper in winterkleed

Aan het einde van een dag vogels fotograferen, zag ik deze blauwe reiger. Omdat het lijnenspel op de achtergrond en de avondkleuren mij wel aanspreken, plaats ik deze foto.


Blauwe reiger

Een buizerd fotograferen is niet altijd eenvoudig. Zeker niet in een streek als de Alblasserwaard. Deze keer had ik het geluk dat de vogel bleef zitten.


Buizerd

Afgelopen zaten er veel grote zilverreigers in de Alblasserwaard. Het was een genot om ze te bekijken en fotograferen.
Het is een droom voor me om ooit nog eens een slechtvalk van dichtbij vast te leggen. Maar het is ook leuk om een vogel gewoon eens een poosje te bekijken en te volgen in zijn jacht.


Slechtvalk

Januari 2017 was een goede maand in fotografisch opzicht. Hopelijk volgen er mee!

zaterdag 31 december 2016

Fotografische hoogtepunten van 2016


Hop, Spanje 23 juli 2016

Het afgelopen jaar heb ik weer veel foto's kunnen maken. Soms van soorten die ik nog niet eerder voor de lens kreeg, en soms van momenten die me bij zullen blijven. Bovenstaande foto maakte ik op ons vakantieadres in Spanje. Ik had de vogel al een poosje geobserveerd en na een drie kwartier wachten besloot ik het dier te benaderen. Vanaf een meter of vijf kon ik deze foto maken.


IJsvogel, West-Nederland 18 augustus

Meer dan een halve dag heb ik deze ijsvogel kunnen observeren en fotograferen. Uit de vele opnamen heb ik deze gekozen vanwege de fraaie pose.


Visdief, Nieuw-Lekkerland 28 mei

Bovenstaande foto heb ik gemaakt na langdurige observatie van het dier. Elke keer kwam de visdief langs en bleef precies op hetzelfde punt bidden. Na een paar keer dat gezien te hebben, stelde ik mij op de goede plek op en nam deze foto.


Roodkeelnachtegaal, Hoogwoud, 19 februari

Dit dier was al een aantal weken in Hoogwoud aanwezig toen ik deze foto nam. Een droomsoort voor mij. Het dier komt normaal gesproken alleen in Azië voor.


Lepelaar. Groen Jonker, 15 juli

Tijdens een wandeling in dit gebied viel het me op dat er regelmatig lepelaars overvlogen. Na enkele mislukte pogingen kon ik deze foto maken.Jan van Gent, Normandië, 4 mei

Die dag heb ik, na over wat rotsen geklommen te zijn, aan de waterlijn gezeten. Op enkele tientallen meters vlogen steeds weer Jan van Genten langs. Een enkele keer kwam een vogel iets dichterbij en kon ik bijvoorbeeld deze foto maken.


Steltkluten en grutto, Ayamonte, Spanje 30 juli

Langs de weg lagen enkele plassen met brak water. Vanuit de auto heb ik deze foto genomen. Ik vind het wel een bijzonder gezicht, deze combinatie van een Hollandse vogel met twee Zuid-Europese vogels.


Taigaboomkruiper, Alblasserdam 13 februari

Voor mij een nieuwe soort. Het dier was niet makkelijk te vinden en bevond zich vaak aan de schaduwkant van een boom. Vandaar de wat donkere foto. Maar ik plaats hem, want ik ben blij met de waarneming.Witoogeend, Sliedrecht 24 februari

Ook deze vogel was een nieuwe soort voor mij. Het zwom gewoon in een sloot in de nieuwbouw.  Ik kon hem eerst helemaal niet vinden, maar vlak voor zonsondergang kon ik de vogel van dichtbij fotograferen.


Krakeenden, Achtwaterschap Oud-Alblas 5 maart

Een aantal weken was ik al bezig om het baltsgedrag van krakeenden te fotograferen, toen ik op 5 maart het geluk had om deze foto te maken.


Blauwe reiger, Nieuw-Lekkerland 3 september

Een vogel die ik al een poosje had bekeken maakte ineens aanstalten om op te vliegen. Ondergetekende was er als de kippen bij om een foto te maken.

Hopelijk brengt het nieuwe jaar ook weer veel van dit soort mooie foto-momenten met zich mee!

maandag 4 april 2016

De Roodkeelnachtegaal in Hoogwoud


Roodkeelnachtegaal

Op 19 februari ben ik met een paar andere vogelaars naar Hoogwoud gegaan. Er zat daar al een paar weken een roodkeelnachtegaal. Omdat we het dier wel eens in levende lijve wilde zien en fotograferen zijn we er heen gegaan.En we werden niet teleurgesteld. Met een groep van een man of acht hebben we het dier meerdere malen kunnen bekijken en fotograferen. Het was leuk om zo met elkaar bezig te zijn. Sommigen lagen plat op hun buik voor een goede foto. Anderen bleven staan of zaten op hun knieën.


Dit dier is het eerste exemplaar van deze soort dat in ons land is waargenomen. De soort broedt in het midden, noorden en oosten van Azië en overwintert in Zuidoost-Azië.maandag 17 augustus 2015

Jonge grutto's in de polder


Alhoewel het niet zo goed gaat met de grutto's, waren er het afgelopen jaar toch nog jonge grutto's te vinden in de polder. Ik had het geluk er nog een tweetal aan te treffen in een gebied bij mij in de buurt. Een bevriende collega nam mij mee op een vaartocht door de polder, onderweg kwamen we op een perceel dat al gemaaid werd, deze dieren tegen.


De foto's die ik gemaakt heb in dit blog zijn bijna allemaal vanuit de boot genomen.De oudervogels waren zeer alert en alarmeerden bij het minste of geringste.
En als dat niet genoeg hielp, probeerden ze met duikvluchten de indringers te verjagen.


Ze waren niet de enige bewoners van het weiland. Er waren ook scholeksters


en hazen.
Op de achtergrond reed de maaimachine af een aan en zorgde er voor dat de vogels naar een nog niet gemaaid perceel verdwenen. Laten we hopen dat de jonge grutto's volwassen zijn geworden.

dinsdag 5 mei 2015

Vogels fotograferen in de Zouweboezem

Snor

In het voorjaar is de Zouweboezem een ideale plek om vogels te fotograferen. De dieren zijn aan mensen gewend en laten zich goed benaderen. Verder zijn er veel soorten op een redelijk klein gebied waar te nemen.
Een leuke soort is bijvoorbeeld de snor. Een soort van de Rode Lijst.

Een soort die ook kenmerkend is voor het gebied is de blauwborst. Afgelopen zaterdag telde ik minstens zeven territoria.

Blauwborst
Blauwborst

De bruine kiekendief is een soort die elk jaar met enkele paren broedt.Op de foto's hieronder is een mannetje te zien.

Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief


De purperreiger komt ook in grote aantallen in het gebied voor. In de Zouweboezem bevindt zich de grootste kolonie van Zuid-Holland.

Purperreiger

Ook dit jaar broedt er weer een paartje steltkluten in het gebied. Bijzonder, want het is een zeldzame soort voor onze streken.

Steltkluut
Een zeer algemene vogel in de Zouweboezem is de rietzanger. Elk jaar zijn er wel een paar individuen die zich makkelijk laten benaderen. Deze vogel kon ik tot op een paar meter afstand fotograferen.

Rietzanger

Tot slot nog een paar foto's van wat andere soorten.

Krakeend

Nijlgans

Fuut


De Zouweboezem is een mooi gebied. Er valt veel te genieten van de natuur en voor natuurfotografen is het aantrekkelijk om er een daagje rond te lopen.