dinsdag 5 mei 2015

Vogels fotograferen in de Zouweboezem

Snor

In het voorjaar is de Zouweboezem een ideale plek om vogels te fotograferen. De dieren zijn aan mensen gewend en laten zich goed benaderen. Verder zijn er veel soorten op een redelijk klein gebied waar te nemen.
Een leuke soort is bijvoorbeeld de snor. Een soort van de Rode Lijst.

Een soort die ook kenmerkend is voor het gebied is de blauwborst. Afgelopen zaterdag telde ik minstens zeven territoria.

Blauwborst
Blauwborst

De bruine kiekendief is een soort die elk jaar met enkele paren broedt.Op de foto's hieronder is een mannetje te zien.

Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief


De purperreiger komt ook in grote aantallen in het gebied voor. In de Zouweboezem bevindt zich de grootste kolonie van Zuid-Holland.

Purperreiger

Ook dit jaar broedt er weer een paartje steltkluten in het gebied. Bijzonder, want het is een zeldzame soort voor onze streken.

Steltkluut
Een zeer algemene vogel in de Zouweboezem is de rietzanger. Elk jaar zijn er wel een paar individuen die zich makkelijk laten benaderen. Deze vogel kon ik tot op een paar meter afstand fotograferen.

Rietzanger

Tot slot nog een paar foto's van wat andere soorten.

Krakeend

Nijlgans

Fuut


De Zouweboezem is een mooi gebied. Er valt veel te genieten van de natuur en voor natuurfotografen is het aantrekkelijk om er een daagje rond te lopen.