zaterdag 27 juli 2013

Vogels in de eerste weken van juli 2013

Rietzanger in de Groene Jonker


De afgelopen weken ben ik regelmatig op pad geweest om vogels te fotograferen. Ik heb diverse gebieden bezocht zoals bijvoorbeeld de Groene Jonker, de Dordtse Biesbosch, Vogelplas Starrevaart en een aantal gebieden in de Alblasserwaard. Het is ondoenlijk om van elk bezoek alsnog een verslag te schrijven. Daarom beperk ik me tot het plaatsen van een aantal foto's die ik tijdens deze uitstapjes gemaakt heb. Zo hier en daar zal ik de foto's van commentaar voorzien. Alle foto's zijn genomen met mijn lens van 300 mm.

Rietzanger in de Groene Jonker

Tijdens mijn bezoek aan de Groene Jonker waren er nog een groot aantal rietzangers aan het zingen. Eén van de vogels trok zich weinig van mij aan en liet zich goed benaderen. Bij het nemen van bovenstaande foto's heb ik er op gelet dat de achtergrond niet af zou leiden van het onderwerp. Mijn ervaring is dat bij het nemen van een foto de achtergrond van een foto bijna net zo belangrijk is als het dier of voorwerp dat je wilt fotograferen.

Grauwe ganzen

Op 16 juli heb ik een aantal uren doorgebracht in de kijkhut van de Vogelplas Starrevaart. Er waren op dat moment zeer veel grauwe ganzen op de plas aanwezig. Ze waren zeer onrustig. Regelmatig vloog er een groep op. Ik heb het opvliegen proberen vast te leggen. Hierboven een foto van een paar opstijgende ganzen.

Visdief

Visdief

Visdief

In de kijkhut kwamen er regelmatig visdieven vlakbij de hut zitten. De dieren zaten zo dichtbij, dat je goed kon zien dat hun prooien voornamelijk uit stekelbaarsjes bestond.

De Lekdijk bij Kinderdijk is een goede plek om langsvliegende vogels te fotograferen. Hieronder een paar resultaten.

Purperreiger

Kleine mantelmeeuw

Stormmeeuw
\
Zilvermeeuw

In de Dordtse Biesbosch zag ik samen met Wim van Heteren een grote groep van huis- en boerenzwaluwen. We hebben ze met de auto zachtjes benaderd en foto's van ze gemaakt.

Huis- en boerenzwaluwen


Als je een poosje in de auto zit, komen er vanzelf andere vogels langs. Zoals bijvoorbeeld 

een jonge witte kwikstaart en...

een fitis (of tjiftjaf).

In polder Nieuw-Lekkerland, kon ik nog een paar foto's van een jonge boerenzwaluw maken. Het dier kwam onverwachts bij me zitten op een mooie avond in juni. Het zachte avondlicht zorgde voor mooie foto's.

Boerenzwaluw (juveniel)

Boerenzwaluw (juveniel)

Boerenzwaluw (juveniel)

Tijdens een bezoek aan de Biesbosch kwam ik ook boerenzwaluwen met hun jongen tegen. Hieronder een aantal foto's.

Boerenzwaluw (juveniel)

Boerenzwaluw (adult)

Boerenzwaluw (adult)


In de Biesbosch had ik ook het geluk om zeearenden te zien. Ik zag twee adulte vogels met hun juvenielen. De afstand was te groot om mooie foto's te maken, maar toch is het wel leuk om er een aantal te plaatsen.

Zeearend

Zeearend

Zeearend


De afgelopen weken heb ik genoten van het mooie weer en heb ik leuke foto's kunnen maken. Hopelijk houdt het mooie weer aan en kan ik er over een poosje weer een aantal plaatsen.

maandag 15 juli 2013

Libellen en vlinders in de voorzomer


Grote keizerlibel

De afgelopen weken waren er weer volop libellen en vlinders te zien. De meeste waarnemingen heb ik in het Alblasserbos gedaan.

Het is me voor het eerst gelukt om vliegende libellen te fotograferen. De techniek lijkt veel op het fotograferen van vliegende vogels.

Behalve keizerlibellen waren er ook andere soorten te zien, zoals bijvoorbeeld de viervlek,


Viervlek


Viervlek

 platbuik,


Platbuik


Platbuik (man)

 glassnijder,


Glassnijder


Glassnijder met prooi (vrouw)

vroege glazenmaker,


Vroege glazenmaker

bruine korenbout,


Bruine korenbout

 gewone oeverlibel.


Gewone oeverlibel (man)


Gewone oeverlibel (man)


Gewone oeverlibel (vrouw)

Behalve libellen waren er ook vlinders te zien zoals de argusvlinder,


Argusvlinder


Argusvlinder

dagpauwoog,


Dagpauwoog

klein koolwitje,


Klein koolwitje

gehakkelde aurelia,


Gehakkelde aurelia

en bruin blauwtje.


Bruin blauwtje

Deze laatste soort had ik nog niet eerder in de Alblasserwaard gezien.

De komende weken zullen het hoogtepunt vormen van het libellen- en vlinderseizoen. Ik ben benieuwd wat ons nog te wachten staat!