zaterdag 24 maart 2012

Kikkers in het voorjaar

Bruine kikker (Rana temporaria)

Afgelopen week heb ik me beziggehouden met het fotograferen van kikkers. Elk jaar is het weer een uitdaging om de heikikker tijdens de paartijd te fotograferen. De mannetjes zijn dan namelijk blauw gekleurd. Ze zijn dit maar een paar dagen en het is dan ook zaak om op de juiste tijd bij de paarplaats aanwezig te zijn. Afgelopen vrijdag was de grote dag, maar een paar dagen eerder heb ik veel plezier beleefd aan de bruine kikkers die ook aan paren waren. Op bovenstaande foto is een bruine kikker te zien. Een aparte foto, want als je goed kijkt lijk het alsof de kikker gitaarspeelt!

Bruine kikker (Rana temporaria)

Bruine kikker (Rana temporaria)

Op de derde foto van de bruine kikker is goed te zien dat de kikker op het moment van de foto geluid maakt. Het water om de kikker heen is namelijk in beweging door het geluid dat het dier maakt.

Zoals ik al eerder schreef was afgelopen vrijdag de grote dag. Zeker zo'n 15 van deze dieren bevonden zich in de paddenpoel. De kikkers waren toen ik aankwam nog zeer blauw, maar na een uur werd de kleuring snel minder. Bij navraag bleek dat de kleur ontstaat bij hoge temperaturen. Als de temperatuur daalt, wordt de kleuring ook minder. De dieren leken ook zeer nieuwsgierig. Als er beweging was aan de waterkant kwamen ze snel een kijkje nemen. Dit laatste zorgde er voor dat de dieren van zeer dichtbij waren te fotograferen.

Heikikker  (Rana arvalis)

Heikikker (Rana arvalis)


Heikikker (Rana arvalis)


Aan het einde van de middag en ook vandaag heb ik nog gespeurd naar de eerste dagvlinders. En met succes. Ik kreeg gehakkelde aurelia's en dagpauwogen te zien. De vlinders bleken behoorlijk beschadigd te zijn. Overigens niet verwonderlijk, want het zijn dieren die hebben overwinterd en dus al rondvlogen in de herfst van 2011. al met al was het een leuke week voor naturfotografen, hopelijk volgen er nog meer dit jaar!


Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album)


Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album)


Dagpauwoog (Aglais io)

zaterdag 17 maart 2012

De eerste voorjaarsvogels zijn terug!


Grutto's (Limosa limosa)

Het is altijd weer fantastisch om de eerste grutto's in onze polders te zien. Hun mooie vlucht, prachtige verenkleed en vrolijke roep zorgen er voor dat je een voorjaarsgevoel krijgt. Ik ben de afgelopen week verschillende keren naar het plasdrasgebied bij Oud-Alblas geweest om deze dieren te fotograferen. Ze bevonden zich eigenlijk op een te grote afstand voor heel goede opnamen, maar met de digitale mogelijkheden van tegenwoordig lukt het toch nog aardig om er iets van te maken. Overigens zat er de afgelopen week een behoorlijke groep van zo'n enkele honderden exemplaren in dit gebied. Als er een roofvogel langsvloog, steeg soms de hele groep op en kon je vluchtfoto's maken. Wat ik altijd weer opvallend vind, is dat de aantallen veel groter zijn dan ze lijken. Tel bijvoorbeeld maar eens de vogels op onderstaande foto en je zult versteld staan.


Zo af en toe vlogen er een paar vogels uit het plasdrasgebied naar een andere polder. Als ik geluk had, vlogen ze over mijn hoofd en kon ik de vliegende vogels van dichterbij fotograferen. Hieronder een paar voorbeelden.
Vandaag zag ik voor het eerst een paartje op de grond, waarschijnlijk om hun broedgebied te verkennen.


Er vlogen niet alleen gruttos', maar ook de slobeenden waren weer terug. Op één van de wandeliingen vloog er een groepje over. Het verschil tussen de mannetjes en vrouwtjes is heel goed te zien.


Slobeend (Anas clypeata)

De krakeenden waren ook volop bezig met het vormen van paartjes. Regelmatig zag je de mannetjes achter een vrouwtje aanjagen.Krakeend (Anas strepera)


Ook sommige zangvogels waren weer teruggekeerd. Zoals bijvoorbeeld de witte kwikstaart.


Witte kwikstaart (Motacilla alba)

Of bijvoorbeeld de tjiftjaf. Dit dier heb ik in mijn eigen tuin gefotografeerd.Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)

Beide soorten zijn in Nederland in de winter ook wel te zien, maar het is waarschijnlijk dat deze exemplaren niet in onze regio hebben overwinterd.


zaterdag 3 maart 2012

Vogels fotograferen in Zeeland


Drieteenstrandloper (Calidris alba)

Aan het einde van de winter is het meestal leuk vogels fotograferen in de omgeving van de Brouwersdam. Ik ben afgelopen donderdag op stap geweest met een medefotograaf met als hoofddoel om steltlopers bij de Brouwersdam te fotograferen. Een tweede doel was om deze keer ook een velduil te fotograferen in de buurt van de plompetoren.
We hebben eerst geprobeerd om drieteenstrandlopers te fotograferen. Het voordeel van deze vogels is dat ze niet erg schuw zijn. Het nadeel is dat ze erg bewegelijk zijn en daarom gefotografeerd moeten worden met korte sluitertijden en dat je weinig tijd krijgt om de foto te maken. Het was een mistige, nevelige dag dus het licht was niet al te best. Toch is het me gelukt om een goede opnamen te maken, zie de foto hierboven.
Een andere soort die op de Brouwersdam is aan te treffen is de paarse strandloper. Een soort die in het hoge noorden broedt in de buurt van rotsige kusten. Een aantal dieren van deze soort overwinteren in ons land en dan meestal op strekdammen of steenachtige plaatsen aan onze kust. Ook dit is een soort die vrij makkelijk is te benaderen. Ik heb geprobeerd om vanuit een zo laag mogelijk standpunt te fotograferen. dat viel niet altijd mee, kon beter, maar ik ben toch wel tevreden over het resultaat. Overigens is dit één van de weinige soorten waarvan ik het winterkleed mooier vind dan het zomerkleed.


Paarse strandloper (Calidris maritima)Ook dit keer heb ik geprobeerd om steenlopers te fotograferen. Zeer bewegelijke dieren die wat schuwer waren dan de paarse strandlopers. Voor een goede foto is het belangrijk dat het onderwerp los komt van de achtergrond. Ook dit keer heb ik geprobeerd om een zo laag mogelijk standpunt in te nemen. Kruipend over de grond, met mijn regenbroek aan, is het me gelukt om een tweetal redelijke foto's te maken. Steenlopers zijn overigens ook noordelijk vogels die het liefst aan steenachtige kusten overwinteren. De vogels waren nog steeds in winterkleed.Steenloper (Arenaria interpres)
Na een ochtend op de Brouwersdam bezig te zijn geweest zijn we naar de Koudekerkse inlaag gereden. Tijdens het rondrijden door de polder zagen we een vrouwtje torenvalk langs de weg zitten. Voorzichtig hebben we het dier met de auto benaderd. Het dier was totaal niet schuw en was tot op een afstand van enkele meters te benaderen. Het leverde mooie foto's op. Ik laat er hier één zien.


Torenvalk (Falco tinnunculus)

Om te laten zien hoe gedetailleerd de foto is laat ik nog detail van bovenstaande foto zien. De modder die op zijn snavel zat, is op de foto goed te zien.


Om een uur of drie zagen we een aantal auto's met daarin mensen met lange telelenzen foto's maken van iets dat wel heel bijzonder moest zijn. Toen we dichterbij kwamen zagen we dat ze bezig waren om een velduil te fotograferen. We hebben ons gauw aangesloten en ondergetekende heeft minstens honderd opnamen van het dier gemaakt. Achteraf bleek het grote aantal opnamen geen overbodige luxe. Een aantal foto's waren onscherp en zeker de eerste foto's vertoonden een waas over de foto. Maar al met al ben ik zeer tevreden over het resultaat en kunnen we terug kijken op een mooie dag. Wim bedankt!!Velduil (Asio flammeus)