dinsdag 26 februari 2013

Fotografische momenten in de Alblasserwaardse polder in januari en februari

Brandganzen in de avondschemering

De afgelopen maanden ben ik regelmatig de polder in geweest met mijn camera om vogels te fotograferen. Tijdens mijn bezoekjes heb ik me niet gericht op bijzondere vogels of zeldzame soorten. Mijn voornaamste doel was om wat ik zag zo goed mogelijk vast te leggen. Bij deze bezoeken heb ik alleen mijn lens met een brandpuntsafstand van 300 mm gebruikt. Als het weer het toeliet, heb ik gewandeld met de camera bij me. Als het weer niet zo goed was, fotografeerde ik vanuit de auto.

De afgelopen maanden waren er veel ganzen in onze polders. Vooral de grote groepen brandganzen waren opvallend.

Brandganzen bij het reservaat "De Donkse Laagte"

De ganzen waren erg onrustig. Regelmatig vlogen er grote groepen op, veelal door verstoring van laagvliegende vliegtuigen, tractoren op het land en wandelaars.

Brandganzen die opvlogen vanwege verstoring

Als er een groep mijn kant op vloog, probeerde ik om vluchtfoto's te maken. Hieronder een voorbeeld.

Brandganzen

Behalve brandganzen waren er ook kolganzen aanwezig in de polder.

Kolganzen

Naast ganzen waren er reigerachtigen te zien, bijvoorbeeld de grote zilverreiger.

Grote zilverreiger

Tijdens één van mijn wandelingen hoorde ik een soort blatend geluid achter me. Toen ik me snel omdraaide zag ik heel dichtbij een grote zilverreiger overvliegen. Ik pakte vlug mijn camera en maakte snel onderstaande opname.

Grote zilverreiger

Blauwe reigers waren ook volop aanwezig in de polders. Onderstaande foto heb ik van heel dichtbij gemaakt. Een blauwe reiger was druk bezig met vissen en had me niet in de gaten. Toen hij zijn kop boven de rand van de sloot uitstak, heb ik de foto hieronder gemaakt.

Blauwe reiger

Ondanks de vorstperiode, zag ik toch bij elke tocht wel een paar aalscholvers. Het zijn schuwe dieren die zich niet eenvoudig laten fotograferen. Tijdens één van mijn wandelingen vloog deze aalscholver laag over en kon ik hem goed fotograferen.

Aalscholver

Tijdens diezelfde wandeling heb ik een poosje naar een meerkoet staan kijken en geprobeerd om een mooie foto te maken van het gedrag van de vogel. De vogel was aan het duiken naar driehoeksmossels en de foto is genomen op het moment dat de vogel onderdook.

Meerkoet

De futen waren deze maanden nog in winterkleed. De foto hieronder is aan het einde van de middag genomen.

Fuut

Een bijzondere soort van onze polders is de kleine zwaan. Het is een soort die wereldwijd bestaat uit zo'n 20000 tot 30000 exemplaren. In onze polders verbleven de afgelopen maanden zo'n 300 dieren, ongeveer 1% van de wereldpopulatie. Dit geeft aan dat de Alblasserwaard een belangrijk gebied is voor deze soort. De eerste keer dat ik ze dit seizoen zag, was in polder Bleskensgraaf toen een groep van ongeveer 8 exemplaren  overvloog.

Kleine Zwaan

In de weken daarna heb ik ze vooral gezien in polder Bleskensgraaf-Zuidzijde. De groep die zich daar bevond was een groep van ongeveer 160 dieren. Behalve foerageren, heb ik de vogels ook zien roepen en baltsgedrag vertonen.

Baltsgedrag kleine zwanen

In deze groep bevonden zich ook knobbelzwanen en één wilde zwaan. Op de foto hieronder staan alle drie de soorten afgebeeld. De vogel in het midden, die naar links kijkt, is een wilde zwaan. De tweede vogel van rechts is een knobbelzwaan. De andere vogels zijn kleine zwanen.

Kleine zwanen, Wilde zwaan en knobbelzwaan

De wilde zwaan is groter als de kleine zwaan en heeft meer geel op de snavel.

Wilde zwaan met twee knobbelzwanen

De afgelopen maanden waren er ook altijd wel een paar buizerden te zien in de polders. Ze zijn erg schuw en laten zich niet makkelijk benaderen. Eén keer had ik geluk en kon ik een een foto maken.

Buizerd

Ringmussen zijn schaars geworden in de Alblasserwaard. Een korte tijd zat er een groepje ringmussen bij het plasdras-gebied van de "Donkse Laagte".

Ringmus