zaterdag 11 augustus 2012

Natuur in de Algarve (2)

Vogels van de Zoutpannen


Eén van de meest opvallende en ook één van de algemeenste vogelsoorten in de zoutpannen is de steltkluut  (Himantopus himantopus). Het is een mooie, sierlijke vogel die je in Nederland ook wel kunt zien. In Nederland is het een schaarse vogel, in Zuid-Europa komt hij in zijn biotoop algemeen voor.


Ik heb eens een halve ochtend in de omgeving van Tavira rustig naar deze dieren zitten kijken. Soms vlogen ze op als er mensen door het gebied liepen, ze vlogen dan luid roepend rond. Voor zover ik kon nagaan, was er geen sprake van een broedgeval.


Behalve deze steltlopers waren er ook nog andere soorten. De steltlopertrek was al weer begonnen en er liepen dan ook soorten uit het hoge noorden rond zoals bijvoorbeeld de krombekstrandloper (Calidris ferruginea).


Op bovenstaande foto is goed te zien dat de vogel aan het ruien was van zomer- naar winterkleed. Er liepen ook bonte strandlopers (Calidris Alpina) rond. De meeste van deze vogels liepen alleen rond.


De kleine strandloper (Calidris minuta) bevond zich ook onder de trekvogels.


Sommige steltlopers heb ik alleen maar in de vlucht kunnen fotograferen, bijvoorbeeld deze regenwulp (Numenius phaeopus).


Grutto's (Limosa limosa, misschien wel Nederlandse exemplaren), waren in redelijke aantallen aanwezig.
Een strandplevier (Charadrius alexandrinus) heb ik slechts één keer gezien bij Tavira.


Er waren ook meeuwen- en sternensoorten aanwezig zoals adouin's meeuwen (Ichthyaetus audouinii). Eén van de meeuwen is geringd, helaas was de ring op de foto niet af te lezen.


Kleine mantelmeeuwen (Larus fuscus) waren volop ter plaatse.


Evenals de geelpootmeeuwen (Larus michahellis).


Lepelaars (Platalea leucorodia), misschien wel Nederlandse, vlogen tussen de zoutpannen heen en weer.


Kleine zilverreigers (Egretta garzetta) visten in de lagunes die grensden aan het gebied van de zoutpannen.In het gebied was één zangvogel opvallend aanwezig en dat was de kuifleeuwerik (Galerida cristata).Kortom de zoutpannen zijn in de maand juli een goed gebied om vogels te bekijken.

1 opmerking:

waldlaeufer68 Frank Scholtyssek zei

Hallo Gerard,
auch teil zwei von deiner Urlaubsreise ist wieder sehr schön...
deine Flugfotos gefallen mir wirklich gut... perfekt gemacht..
Grüsse Frank