zaterdag 17 maart 2012

De eerste voorjaarsvogels zijn terug!


Grutto's (Limosa limosa)

Het is altijd weer fantastisch om de eerste grutto's in onze polders te zien. Hun mooie vlucht, prachtige verenkleed en vrolijke roep zorgen er voor dat je een voorjaarsgevoel krijgt. Ik ben de afgelopen week verschillende keren naar het plasdrasgebied bij Oud-Alblas geweest om deze dieren te fotograferen. Ze bevonden zich eigenlijk op een te grote afstand voor heel goede opnamen, maar met de digitale mogelijkheden van tegenwoordig lukt het toch nog aardig om er iets van te maken. Overigens zat er de afgelopen week een behoorlijke groep van zo'n enkele honderden exemplaren in dit gebied. Als er een roofvogel langsvloog, steeg soms de hele groep op en kon je vluchtfoto's maken. Wat ik altijd weer opvallend vind, is dat de aantallen veel groter zijn dan ze lijken. Tel bijvoorbeeld maar eens de vogels op onderstaande foto en je zult versteld staan.


Zo af en toe vlogen er een paar vogels uit het plasdrasgebied naar een andere polder. Als ik geluk had, vlogen ze over mijn hoofd en kon ik de vliegende vogels van dichterbij fotograferen. Hieronder een paar voorbeelden.
Vandaag zag ik voor het eerst een paartje op de grond, waarschijnlijk om hun broedgebied te verkennen.


Er vlogen niet alleen gruttos', maar ook de slobeenden waren weer terug. Op één van de wandeliingen vloog er een groepje over. Het verschil tussen de mannetjes en vrouwtjes is heel goed te zien.


Slobeend (Anas clypeata)

De krakeenden waren ook volop bezig met het vormen van paartjes. Regelmatig zag je de mannetjes achter een vrouwtje aanjagen.Krakeend (Anas strepera)


Ook sommige zangvogels waren weer teruggekeerd. Zoals bijvoorbeeld de witte kwikstaart.


Witte kwikstaart (Motacilla alba)

Of bijvoorbeeld de tjiftjaf. Dit dier heb ik in mijn eigen tuin gefotografeerd.Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)

Beide soorten zijn in Nederland in de winter ook wel te zien, maar het is waarschijnlijk dat deze exemplaren niet in onze regio hebben overwinterd.


Geen opmerkingen: