dinsdag 28 april 2020

Vogels in het voorjaar


Grutto

Het voorjaar is een goede tijd om vogelfoto's te maken. Afgelopen weken ben ik  in mijn woonomgeving wezen fotograferen. In dit blog laat ik een paar foto's zien.
In de polder waren regelmatig grutto's te bewonderen. Het blijven prachtige vogels om te bekijken. Gelukkig zijn ze er nog wel een paar maanden. Kansen genoeg dus om nog meer foto's van deze dieren te maken.


Grutto

In de onmiddellijke nabijheid van de grutto vind je vaak ook tureluurs en kieviten


Tureluur


Kievit

De jonge kuikens moeten wel uitkijken voor de bruine kiekendief die regelmatig overvliegt.


Bruine kiekendief

Een vogel die je in de polder ook gauw tegen zult komen is de witte kwikstaart. Op dit moment hebben de meesten eieren of zijn met de nestbouw bezig.


Witte kwikstaart


Ook de riet- en moerasvogels zijn weer volop aanwezig.
Een vogel die je deze tijd van het jaar niet kan missen is de rietzanger. Overal waar riet van enige omvang is hoor je zijn zang.


Rietzanger

Een vogel die niet moeilijk is te herkennen is de snor. Zijn ratelend geluid hoor je in de wat grotere rietvelden van onze regio, de Alblasserwaard.


Snor

De laatste jaren kun je ook de cetti's zanger horen in onze moerasachtige gebieden. Een vogel die vroeger alleen in zuidelijkere streken voorkwam. Zijn harde zang kun je niet missen, maar je krijgt hem zelden te zien. Jullie kunnen je voorstellen hoe blij ik was toen ik deze vogel eindelijk een keer voor de lens kreeg.


Cetti's zanger

Komende weken hoop ik vaker in mijn directe woonomgeving op pad te gaan om te fotograferen. Via dit blog zal ik julie op de hoogte houden van wat ik zie en voor de lens krijg.zaterdag 18 april 2020

Macrofotografie in eigen tuin

Dagpauwoog

Sinds enkele weken leven we in ons land in een soort lockdown . Dat betekent dat je als natuurfotograaf niet zo maar meer naar een natuurgebied kunt gaan om te fotograferen. Om deze reden heb ik me de afgelopen weken gericht op de macrofotografie in mijn eigen tuin. 

Het leidde tot waarnemingen die normaal gesproken zijn te verwachten, maar er was ook een grote verrassing. Verschillende keren nam ik een scheefbloemwitje in onze tuin waar. Een zeer zeldzame soort in ons land die sinds 2015 in Nederland wordt gezien. Het scheefbloemwitje breidt zich uit in Nederland maar is nog steeds zeldzaam.


Scheefbloemwitje

Behalve de dagpauwoog en het scheefbloemwitje zag ik regelmatig boomblauwtjes en bonte zandoogjes in onze tuin.


Boomblauwtje

Boomblauwtje
Bont zandoogjeIn onze tuin zag ik nog diverse soorten zweefvliegen zoals de gewone wolzwever, blinde bij, bosbijvlieg en kegelbijvlieg.

Gewone wolzwever
Blinde bij

Kegelbijvlieg


Ook de gewone wesp en honingbij waren in onze tuin te bewonderen.


Gewone wesp


Honingbij

Lieveheersbeestjes waren er ook. Ik zag twee soorten, het zevenstippelig en het aziatisch lieveheersbeestje.


Aziatisch lieveheersbeestje


Zevenstippelig lieveheersbeestje


In grote aantallen waren de dansmuggen aanwezig. Van een exemplaar dat op het raam zat heb ik een foto gemaakt.


Dansmug

Het was leuk om eens op onderzoek te gaan in mijn eigen tuin. De komende weken ga ik er mee verder. Wie weet welke verrassingen ik nog tegen ga komen.
maandag 13 april 2020

Beginnen met nachtvlinders


Tweestreepvoorjaarsuil
Ongeveer twee weken gelden heb ik een nachtvlinderval aangeschaft. Ik heb me altijd al willen verdiepen in de nachtvlinders die zoal in mijn tuin voorkomen en de huidige situatie, de coronacrises, leek me een mooi moment om er mee te beginnen.

Mijn nachtvlinderval heb ik niet zelf gemaakt, maar ik heb hem besteld bij de firma Vermandel. De val bestaat uit een kist met daarop een UV-lamp gemonteerd. Het handige van deze val is dat je de lamp 's avonds kunt aanzetten en de volgende morgen op je gemak kunt kijken welke vlinders er in de val zitten.


Nachtvlinderval

De afgelopen week heb ik een aantal nachten de lamp aangezet om te kijken welke soorten er vroeg in het voorjaar actief zijn in mijn tuin. 

In totaal heb ik vier verschillende soorten gevangen. Van elk individu heb ik een foto gemaakt met mijn mobiele telefoon en met mijn spiegelreflexcamera. De soorten bracht ik op naam met de app obsidentify.

De soort die ik elke avond ving was de nunvlinder (Orthosia gothica). Een algemene soort die als pop in de grond overwintert. De waardplanten zijn diverse bomen en planten, zoals de eik, wilg, berk, meidoorn, brandnetel, bosbes, zuring en moerasspirea.

Nunvlinder (Orthosia gothica)

Een soort die ik ook wel elke avond ving was de zwartkamdwergspanner (Gymnoscelis rufifasciata). Een heel algemene soort die onder andere de framboos en struikhei als waardplant heeft.

zwartkamdwergspanner (Gymnoscelis rufifasciata)

Een soort die ik slecht op één avond ben tegen gekomen is de kleine voorjaarsuil (Orthosia cruda). Ik ving toen echter wel vier exemplaren tegelijk. Ook deze soort overwintert als pop in de grond. De waardplanten zijn vooral de eik, maar ook wilg, berk, iep, hazelaar, lijsterbes en Spaanse aak.

Kleine voorjaarsuil (Orthosia cruda)

Een soort die ik slechts eenmaal heb gevangen is de tweestreepvoorjaarsuil (Orthosia cerasi). Ook deze soort overwintert als pop in de grond. Net als de andere soorten is ook dit een algemene soort. De waardplanten zijn diverse loofbomen, zoals de eik, wilg, berk, iep, meidoorn en allerlei fruitbomen.

Tweestreepvoorjaarsuil (Orthosia cerasi)

De laatste soort die ik heb gevangen, maar nu zonder lichtval, is de oranje berkenspanner(Archiearis parthenias).  Het is een dagactieve nachtvlinder. Hij vliegt bij zonnig weer rond de toppen van berkenbomen voordat deze in blad zijn gekomen. Zoals te zien is, is dit een behoorlijk afgesleten exemplaar. Het dier was zeer waarschijnlijk afkomstig van de vele berkenbomen die enkele tientallen meters van onze tuin staan.

Oranje berkenspanner(Archiearis parthenias)

De komende weken hoop ik vaker mijn val op te stellen. Ik zal proberen daar regelmatig een blog over te schrijven.

maandag 9 maart 2020

Polder Bleskensgraaf en Langenbroek op een zonnige zaterdag

Kolganzen en brandganzen polder Langenbroek.

Afgelopen zaterdag was het zonnig weer. Voor mij een reden om weer eens de camera te pakken en de polder in te gaan. Dit keer bracht ik een bezoek aan polder Bleskensgraaf en Langenbroek. In Langenbroek bevonden zich duizenden ganzen en steltlopers. De hele ochtend waren de vogels onrustig. Meestal is er dan een roofvogel in de buurt. Helaas kon ik die niet ontdekken. Thuis gekomen zag ik op bovenstaande foto een slechtvalk onder een hek zitten.  Zo zie je maar dat je in het veld nog wel eens wat mist.


Onder het hek een slechtvalk, de bron van onrust.
De foto is een uitsnede van de bovenste foto.


Ik kan altijd weer genieten van grote groepen vogels en hun vliegbeelden.Maar  het is ook prachtig om de kleinere groepen te bekijken.

Brandganzen

Kolganzen

Brandganzen en kolganzen

Kleine groepen die zich aansloten bij de anderen zoals in de foto hieronder.

Groep van brand- en kolganzen.

Aan de rand van de groepen ganzen foerageerde een grote zilverreiger. De vogel was totaal niet schuw en ik kon van korte afstand foto's maken.


Grote zilverreiger.

Boven de polder zweefden ook enkele buizerden.

Buizerd

Het was ook de moeite om individuen te bekijken en te fotograferen zoals onderstaande nijlgans, kuifeenden en brandganzen.

Nijlgans

Kuifeenden

Brandganzen

Toen ik naar huis ging werd ik verrast door een groep van acht reeën in polder Bleskensgraaf. Zo'n grote groep had ik nog nooit in deze polders gezien. Al met al een mooie afsluiting van deze ochtend.

zaterdag 22 februari 2020

Vogels fotograferen rond de Brouwersdam


Steenloper

Afgelopen vrijdag ben ik samen met een vriend naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden geweest. We hadden goed weer om te fotograferen en we hebben dan ook heel wat foto's kunnen maken. De eerste soort die zich goed liet fotograferen was de steenloper. We zagen een groepje van rond de tien exemplaren in de Buitenhaven van Stellendam bij onze auto lopen. Deze soort laat zich meestal makkelijk benaderen. Op onze hurken gezeten, konden we foto's op ooghoogte en zeer korte afstand, van deze dieren nemen.


Steenloper
Op de foto's is goed te zien dat de dieren al aan het ruien zijn naar winterkleed. Het leuke aan fotograferen is dat je later tot in detail kunt zien hoe het verenkleed er uitzag, maar ook hoe de modder aan de snavel van de vogel zat. Om dergelijke foto's te maken is het handig om een rijstzak en een hoekzoeker te hebben. Ondergetekende heeft geen hoekzoeker, en dat was goed te voelen aan mijn nek na het maken van de foto's.


Aalscholver
In de haven zelf, zat op een dukdalf, een aalscholver zijn veren te drogen. Zich veilig wanend, liet hij ons op relatief korte afstand foto's maken.

Op de binnenzijde van de Brouwersdam kwamen we een paar wulpen tegen. Na wat pogingen om één van de dieren te fotograferen, ging een exemplaar op een goede afstand zitten. Met wat tegenlicht leverde dat onderstaande foto op.


Wulp

Vanaf de Brouwersdam, zagen we een kuifduiker op wat grotere afstand zwemmen. Na verschillende pogingen, kon ik toch een redelijke foto maken. De kuifduiker was nog in winterkleed. Kuifduikers kom je normaal gesproken alleen in de winter bij ons tegen. In de zomer broeden ze in noordelijke streken.


Kuifduiker in winterkleed

Terwijl we daar stonden, zagen we een andere fotograaf zijn lens op de stenen vlak voor zijn auto richten. Hoe we ook zochten, we zagen niet wat hij nou aan het fotograferen was. Toen hij weg was, ontdekte ik een groepje paarse strandlopers.  Paarse strandlopers zijn vogels van het hoge noorden die bij ons de winter doorbrengen. Ze doen dit meestal aan rotsachtige kusten of stenen dammen.

Paarse strandloper.

Een stukje verderop stond een scholekster uit te rusten. Let eens op de typische vorm van de snavel. De stompe vorm wordt veroorzaakt door slijtage. Tijdens de winter leven de dieren van kokkels en andere schelpdieren. Dit laatste veroorzaakt slijtage en dus de stompe vorm van de snavel.


Scholekster in overgangskleed.

In de loop van de middag ging het harder waaien. Door de golfslag spoelden er grote hoeveelheden messcheden aan. De zilvermeeuwen waren massaal bezig deze schelpdieren te vangen en op te eten.
Jonge zilvermeeuwen

Er bevond zich ook een grote groep van tussen de 50 en 100 drieteenstrandlopers op de dam. Dat leverde leuke plaatjes op.
Drieteenstrandlopers in winterkleed.

Eén van de strandlopers had kleurringen om. Ik heb het nagezocht en het bleken ringen van een Spaans onderzoek te zijn. Te zijner tijd zal ik vertellen wat de onderzoekers me hebben verteld.


Drieteenstrandloper met kleurringen

Al met al was het een goede dag om te gaan. Leuke resultaten en beter weer dan de dagen daarvoor en daarna. Een gebied om een andere keer nog eens te bezoeken.